• 1
  • 2

Instrukcije za plaćanje u USD

Molimo vas da uplate u američkim dolarima izvršite u skladu sa podacima koji slede:

57A: Account with institution:
RZBSRSBG
RAIFFEISEN BANKA AD
BEOGRAD, RS

59: Beneficiary customer:
RS35265100000011850153
BOLD BRAND DOO
KNEZ-MILETINA 32
BEOGRAD-STARI GRAD
REPUBLIKA SRBIJA

Važno: Polje 70 je obavezno.

Molimo vas da izaberete jednu korespondentsku banku sa liste koja sledi.

LISTA GLAVNIH EUR KORESPONDENTSKIH BANAKA RAIFFEISEN BANKE AD, BEOGRAD

Valuta Banka Zemlja SWIFT/BIC ABA
USD Standard Chartered Bank New York United States SCBLUS33 0260_-0256_-1
  Raiffeisen Bank International AG, Vienna Austria RZBAATWW /
  Wells Fargo Bank N.A. formerly known as Wachovia United States PNBPUS3NNYC 0260_-0509_-2