Biznis plan za osnivanje firme – slušati sebe

Biznis plan za osnivanje firme – slušati sebe

Da li preduzetniku treba biznis plan za osnivanje firme? Da li je biznis plan dobar? Šta biznis plan treba da sadrži? Da li tek osnovana firma može uopšte biti uspešna bez biznis plana? Čini se da nekada dobar biznis plan može upropastiti dobru poslovnu ideju.

nedelja, 14 jul 2013
Biznis plan
Foto: Shutterstock
Biznis plan

Postoje mnogi pristupi i mnoge definicije koje objašnjavaju šta je tačno biznis plan, šta on treba da sadrži i na koja sve pitanja treba da odgovori. Analizom raznih pristupa, lako se uočava zajednički preduslov za postavljanje biznis plana kod svih njih. To je jasno i precizno definisana poslovna ideja, jasno i precizno definisani resursi i što preciznije definisani vremenski okviri poslovnih procesa.

U tom preduslovu leži paradoks i razlog zbog kojeg preduzetnici nemaju uvek biznis plan kada započinju biznis. Preduzetnik koji pokreće svoj biznis teško može da ima odgovore na pitanja koje od njega traži biznis plan. Čini mi se da poznajem dosta ljudi preduzetničkog duha koje baš ovaj paradoks sprečava da započnu sopstveni biznis.

Ne tvrdim da je biznis plan nepotreban i loš prilikom osnivanja firmi. Naprotiv, fantastično je ako ga preduzetnik ima, ili ako je bar svestan aspekata poslovanja koje otvaraju uputstva za pisanje biznis planova. Ja tvrdim samo da je biznis plan previše teško napraviti; toliko teško da se neki preduzetnici ne upuštaju u biznis jer ne mogu da savladaju teret i pritisak koji biznis plan nameće.

Mnogi brendovi nastali su bez osnivačevog biznis plana

Za mnoge najveće kompanije i brendove danas može se reći da prilikom osnivanja nisu imale ni jasno definisanu poslovnu ideju a kamoli definisane resurse ili vremenske okvire poslovnih procesa. Praktično, oni nisu zadovoljili ni najosnovniju pretpostavku iz koje bi biznis plan mogao da nastane. Nokia je htela da pravi čizme. Facebook je nastao iz studentskog eksperimenta i igre, ne iz biznis plana. Za Google se može reći isto, iako je njihova priča ipak malo više u biznis vodama. Coca Cola je bila apotekarski proizvod.

Ne pretendujući da Bold Brand pomenem sa globalnim brendovima, reći ću sledeće. Ni ja prilikom osnivanja Bold Brand-a nisam napravio biznis plan, i pored toga, Bold Brand uspešno posluje već petu godinu.

Poslovna ideja umesto biznis plana

Nemati biznis plan ne znači nemati poslovnu ideju. Sa druge strane, svako ko je uopšte u poslovnim vodama lako će napraviti biznis plan koji će odgovarati bilo kom već postojećem poslovnom procesu.

Uzeću namerno za primer deda Stanoja koji na Bajloniju prodaje svoje poljoprivredne proizvode tokom cele godine. Lakše se sve vidi na primeru njegovog malog biznisa koji uključuje investiciju, proizvodnju, distribuciju, marketing (istraživanje tržišta, oglašavanje, akcijske rasprodaje i dr.) i prodaju.

Siguran sam da je deda Stanoje izračunao u dinar šta mu se isplati i šta ne, on zna šta treba da radi i kako da bude uspešan u tome i kratkoročno i dugoročno. Može se lako napraviti biznis plan koji odgovara svim njegovim poslovnim aktivnostima. Međutim, teško je zamisliti da je deda Stanoje napravio biznis plan, pa se onda bacio na poljoprivredu i prodaju na Bajloniju. Da li bi mu bolje išlo kada bi ga napravio? Da li je deda Stanoju biznis uopšte imperativ u životu? A ipak, njegova firma verovatno uspešno radi već generacijama.

Da bi se biznis počeo, potrebna je isplativa ideja sa kojom će preduzetnik biti zadovoljni, a ne savršeni biznis plan. Naravno i mnogi drugi faktori koji trenutno nisu tema.

Kome treba biznis plan?

Preduzetnicima sigurno nije neophodan. Preduzetnici su previše zaneseni svojom poslovnom idejom i previše opterećeni pritiscima da ona uspe. Oni će u ekstremnim slučajevima čak i promeniti delatnost svoje firme kako bi uspeli u preduzetništvu. Pa kome je onda neophodan?

Biznis plan je obično potreban finansijskim institucijama i investitorima. Nekome ko treba da založi nekakav resurs da bi se poslovna ideja ostvarila. Tako, čak i kompanije koje same finansiraju svoje proširenje za to prave biznis planove.

Problem leži u tome što te finansijske institucije i investitori obično nemaju potrebna znanja i kvalifikacije, a na kraju, nisu ni pozvane da procenjuju kvalitet biznis planova, ali to bez obzira čine. Zbog toga često imamo priliku da vidimo kako veliki finansijski moćnici lako odbacuju poslovne ideje koje se kasnije pokažu kao izvrsne i ekstremno isplative.

Zamišljam samo da je deda Stanoje zatražio podršku od finansijske institucije navodeći za svoju konkurentsku prednost nekakvu posebnost u odabiru semena ili nekog specijalnog postupka u procesu proljoprivredne proizvodnje. Ko bi u bilo kojoj finansijskoj instituciji mogao da proceni relevantnost i da oceni da li je takav biznis zbog toga islativ ili ne? Da li su njegovi ciljevi realni ili ne? Ovo posebno u našoj zemlji u kojoj konsultanske kuće nisu institucionalizovane.

Biznis plan se pravi radi sebe

Biznis plan treba samim preduzetnicima, da im bude kompas u kom pravcu se kreću. Ako ga naprave, lakše će komunicirati poslovne ideje kako unutar firme tako i van nje. Biće više fokusirani i bolje će upravljati poslovnim procesima. Na kraju, razna učenja o tome kako biznis plan treba da izgleda, otvoriće aspekte poslovanja koji se lako mogu propustiti. Takođe mogu pomoći sagledavanju i razvitku poslovne ideje.

On neće uvek poboljšati poslovanje, ali će uneti organizovanost i red pre svega u svim mislima vezanim za konkretan posao i time omogući će dalji razvoj. Najvažnije je to što biznis plan omogućava da poslovnoj ideji doprinesu i oni koji nisu njeni inicijatori.

Kako napraviti biznis plan

Razni relevantni izvori o preduzetništvu su puni formi za pisanje biznis planova od kojih su mnoge međusobno kontradiktorne, međutim, jedina forma koja treba da je važna je ona koju uvažava onaj kome je biznis plan potreban (samom preduzetniku, finansijkoj instituciji, investitoru, firmi koja se proširuje i dr.). Pošto biznis plan vrlo verovatno neće ocenjivati eksperti, treba ga napisati onako kako će se onome kome je namenjen najviše svideti.

Tako Word-ov dokument u kojem će preduzetnik zapisivati svoja zapažanja i planove vezane ze poslovnu ideju može biti odličan biznis plan sa kojim se može započeti uspešan posao.

Kada je biznis plan potreban finansijskim institucijama ili investitorima, najbolje je pitati njijh kakve biznis planove najviše vole. Šta vole da se u njima nađe? Šta vole da vide? Koje aspekte će više vrednovati od kojih? Šta će ih potpuno oduševiti? Koliko god tamo radili ljudi koji nisu stručni i koji ne mogu da ocene poslovnu ideju osnivača, uz malo snalažljivosti, lako se može saznati šta je to što njih zanima. Sve ovo ih treba pitati direktno, čim pomenu da žele da vide biznis planove.

Treba paziti, ukoliko je biznis plan potreban investitoru, ili finansijskoj instituciji, da osoba koja ga bude ocenjivala vrlo verovatno nema dana preduzetničkog staža. Da ima, i da je znala da dobro da proceni biznis plan, sigurno bi radila u toj svojoj firmi a ne u finansijskoj instituciji u kojoj ocenjuje druge biznis planove. Investitori takođe mogu biti bivši sportisti, dobitnici na lutrijama, ljudi koji su kapital nasledili i slični koji nisu i ne moraju biti upućeni u poslovne procese, ali mogu odlučivati o finansiranju vaših poslovnih ideja.

Treba misliti da svi oni takođe pretražuju internet za formama za ocenu biznis planova, pa se ne treba zbuniti ako nestručna osoba koristi stručnu terminologiju i da stručnu ocenu. One prave eksperte je lakše prepoznati i tu nije potrebno ništa posebno naglašavati. Osim što se lako prepoznaju, uvek su i od velike pomoći.

Početak i bez biznis plana

Ako je preduzetnik svestan svih aspekata poslovanja koje dobar biznis plan treba da pokrije, nema razloga da okleva. Ne možete na samom početku imati odgovore na sva pitanja ili bar preduzetnik ne može biti zadovoljan onime što može da odgovori. Važnije je da je spreman da brzo identifikuje gde sve treba da se adaptira i menja i da to radi bez oklevanja. I bez biznis plana njegova ideja može postati veoma uspešna.

Dobra poslovna ideja, puno hrabrosti i još više upornosti vrede mnogo više od dobro napisanog biznis plana

Sakri komentare Sakri komentare
 
 • 3000 karaktera preostalo
 
 
 
 
blog magazin logo
 • Uspeh sajta i brenda na internetu zavisi od... >

  Ključna stavka za uspeh sajta i razvoj brenda na internetu može da bude kvalitet hostinga. Upotrebu kvalitetnog hostinga treba podrazumevati, Opširnije
 • Držanje prezentacija uz pomoć veština >

  Ukoliko ste jedan od onih "štrebera" koji, pri pomisli da treba da prezentuje pred širim auditorijumom, odmah pocrveni i mora Opširnije
 • Google Plus je neophodan autorima, izdavačima i kompanijama >

  Relevantnost članaka je jedan od najvećih problema svih internet korisnika, autora i izdavača već godinama. Poverenje ljudi u internet i Opširnije
 • Tržišni sistem upoznat u školi smanjuje nezaposlenost >

  Često se dešava da tek nakon što završimo školu upoznajemo tržišni sistem u kome treba da prodamo svoje sposobnosti. Poželjno Opširnije
 • Uloge i odgovornosti PR profesionalaca neprekidno rastu >

  Često se kaže da je istina prva žrtva rata. Kada na scenu stupi krizni menadžment, prva žrtva su obično činjenice. Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 
 

rss blogReobjavljivanje sadržaja Blog magazina je dozvoljeno pod uslovima objavljenim u Odricanju od odgovornosti