Po 3 koraka za sigurnu kupovinu - Reklamacija

Po 3 koraka za sigurnu kupovinu - Reklamacija

Ulazim u prodavnicu IT opreme gde sam kupio kompjuter i reklamiram kvar. Trgovac uredno popunjava reklamacioni list i nikako me ne šalje da sam nosim kompjuter kod servisera jer ja znam da se proizvodi ili usluge isključivo reklamiraju kod trgovca ili pružaoca usluge.

ponedeljak, 12 avgust 2013
Reklamacioni list
Foto: Shutterstock/Bold Brand
Reklamacioni list

 

1. Obratite se isključivo trgovcu ili pružaocu usluga

Za sigurnu kupovinu je bitno znati šta u slučaju da za vreme trajanja garantnog roka uočite neke nedostatke na proizvodu ili usluzi. Vaše pravo je da podnesete važeću reklamaciju tokom trajanja garantnog roka. Reklamacija se podnosi isključivo u pisanoj formi trgovcu ili pružaocu usluga.

Ako prilikom podnošenja reklamacije trgovac odbije da primi istu, potrebno je da reklamaciju Vi kao potrošač pošaljete preporučenom pošiljkom na adresu trgovca.

2. Uzmite i sačuvajte overeni reklamacioni list

Prilikom podnošenja reklamacije Vaša obaveza je da predate račun i garanciju zajedno sa proizvodom koji reklamirate i da uzmete i sačuvate overeni reklamacioni list. Reklamacija nije važeća ukoliko nemate pisani dokument - reklamacioni list kao dokaz da ste na pravi način podneli reklamaciju.

Ako ste imali problem sa proizvodom ili uslugom i podneli ste reklamaciju na važeći način Vi takodje na ovaj način sigurno kupujete jer znate kako da se zaštitite i najvažnije pokrijete papirima.

3. Odgovaranje na reklamaciju je u roku od 15 dana

Nakon podnošenja reklamacije trgovac je u obavezi da se u roku od 15 dana Vama pismeno obrati i da Vam predlog rešenja Vašeg zajedničkog problema. Ukoliko ste reklamaciju podneli na važeći način a niste dobili odgovor u primerenom roku onda imate osnova da se obratite Tržišnoj inspekciji.

Za sigurnu kupovinu obavezno tri puta merite jednom secite!
Ali ukoliko do problema dodje reagujte na pravi način i zaštitite Vašu sigurnu kupovinu.

Da stvari krenu dobro, i da budete maksimalno sigurni ako dođe do nekakvih problema, dobro je i da pogledate šta o vašim problemima i dilemama savetuje Organizacija potrošača Srbije.

 

Sakri komentare Sakri komentare
 
 • 3000 karaktera preostalo
 
 
 
 
blog magazin logo
 • Uspeh sajta i brenda na internetu zavisi od... >

  Ključna stavka za uspeh sajta i razvoj brenda na internetu može da bude kvalitet hostinga. Upotrebu kvalitetnog hostinga treba podrazumevati, Opširnije
 • Držanje prezentacija uz pomoć veština >

  Ukoliko ste jedan od onih "štrebera" koji, pri pomisli da treba da prezentuje pred širim auditorijumom, odmah pocrveni i mora Opširnije
 • Google Plus je neophodan autorima, izdavačima i kompanijama >

  Relevantnost članaka je jedan od najvećih problema svih internet korisnika, autora i izdavača već godinama. Poverenje ljudi u internet i Opširnije
 • Tržišni sistem upoznat u školi smanjuje nezaposlenost >

  Često se dešava da tek nakon što završimo školu upoznajemo tržišni sistem u kome treba da prodamo svoje sposobnosti. Poželjno Opširnije
 • Uloge i odgovornosti PR profesionalaca neprekidno rastu >

  Često se kaže da je istina prva žrtva rata. Kada na scenu stupi krizni menadžment, prva žrtva su obično činjenice. Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 
 

rss blogReobjavljivanje sadržaja Blog magazina je dozvoljeno pod uslovima objavljenim u Odricanju od odgovornosti