Tržišni sistem upoznat u školi smanjuje nezaposlenost

Tržišni sistem upoznat u školi smanjuje nezaposlenost

Često se dešava da tek nakon što završimo školu upoznajemo tržišni sistem u kome treba da prodamo svoje sposobnosti. Poželjno bi bilo da mladi bolje upoznaju sistem kome treba da prodaju svoje sposobnosti pre nego što naprave profesionalni izbor i završe tradicionalno obrazovanje.

nedelja, 22 septembar 2013
Pripreme za tržišni sistem treba početi još u školama
Foto: Shutterstock/Bold Brand
Pripreme za tržišni sistem treba početi još u školama

Najveći problem mladih danas u svetu i kod nas je nezaposlenost. Šta treba raditi danas da bismo bili spremni za neizvesno sutra? Analize kod nas pokazuju da je potrebno raditi na unapređenju znanja, veština, promeni stavova i podizanju sopstvene konkurentnosti kako bismo bili konkurentniji na svetskom tržištu. Koje znanje? Koje veštine, znanja, stavove... treba unaprediti?

Tradicionalna škola je veoma važna polazna osnova za bolji život u budućnost. Nažalost, iskustvo je pokazalo da nije uvek i dovoljna. U današnjem vremenu znanja naučena u tradicionalnim školama često nisu kompletna, nisu u dovoljnoj meri orjentisana ka rešavanju važnih životnih pitanja ili problema, iznalaženju životnih mogućnosti i ne uče nas kako da se nosimo sa promenama.

U tržišnoj ekonomiji kupac je u centru pažnje i poželjno je da tradicionalne škole u većoj meri pažnju usmere na izgradnju sposobnosti koje će da zadovolje potrebe (sadašnje i buduće) kupaca i da iznađu i kreiraju nove mogućnosti.

Često se dešava da mladi ljudi kada završe škole umesto da pronalaze i stvaraju sebi posao, često godina čekaju na posao ili rade posao za koji nisu školovani.

Ponuda i tražnja su osnovne funkcije-srce tržišnog sistema. Čim se rodimo na tržištu učestvujemo direktno ili indirektno kao potrošači (na strani potražnje), a najčeće tek kad završimo školu se pojavljujemo kao neko ko nudi svoju uslugu ili proizvod tržištu (pojavljujemo se na strani ponude). Onda se često dešava da shvatimo da naša znanja, veštine, sposobnosti, odnosno naš proizvod ili uslugu niko neće da kupi.

Završili smo školu, investirali vreme i energiju i tek onda se pojavljujemo na drugoj strani sistema - strani ponude... Tek nakon što završimo školu treba da upoznamo sistem kome treba da prodamo svoje sposobnosti? Ako ne znamo jednu polovinu sistema (stranu ponude), da li možemo reći da poznajemo sistem u kome treba da funkcionišemo? Ako ne poznajemo sistem, kako onda da se lako snalazimo u njemu? Da li je kasno da se, najčešće tek po završetku škole, završetku investiranja u naše sposobnosti u jednoj značajnoj životnu fazi - školovanju, sačuvamo i praktično upoznamo sa tržišnim sistemom u kome živimo?

Autor ovog teksta misli da je nužnost da se mladi upoznaju sa tržišnim sistemom u ranoj mladosti, kako bi lakše donosili odluke u šta da investiraju svoje vreme i energiju - u šta da investiraju ono što imaju. Upoznavanje sa sistemom, realnost može da im ponudi odgovor na pitanje koje veštine, znanja, stavove treba unapređivati.

Sakri komentare Sakri komentare
 
 • 3000 karaktera preostalo
 
 
 
 
blog magazin logo
 • Uspeh sajta i brenda na internetu zavisi od... >

  Ključna stavka za uspeh sajta i razvoj brenda na internetu može da bude kvalitet hostinga. Upotrebu kvalitetnog hostinga treba podrazumevati, Opširnije
 • Držanje prezentacija uz pomoć veština >

  Ukoliko ste jedan od onih "štrebera" koji, pri pomisli da treba da prezentuje pred širim auditorijumom, odmah pocrveni i mora Opširnije
 • Google Plus je neophodan autorima, izdavačima i kompanijama >

  Relevantnost članaka je jedan od najvećih problema svih internet korisnika, autora i izdavača već godinama. Poverenje ljudi u internet i Opširnije
 • Tržišni sistem upoznat u školi smanjuje nezaposlenost >

  Često se dešava da tek nakon što završimo školu upoznajemo tržišni sistem u kome treba da prodamo svoje sposobnosti. Poželjno Opširnije
 • Uloge i odgovornosti PR profesionalaca neprekidno rastu >

  Često se kaže da je istina prva žrtva rata. Kada na scenu stupi krizni menadžment, prva žrtva su obično činjenice. Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 
 

rss blogReobjavljivanje sadržaja Blog magazina je dozvoljeno pod uslovima objavljenim u Odricanju od odgovornosti