Moje beleške - 5.2 - Pregled budžeta
Dobro došli, gost
Username: Password: Zapamti me
VAŽNO!
Nezvanični forum posvećen pripremi ispita za Google Adwords sertifikate. Mnogi postovi i materijali nastali su u toku pripreme za polaganje ispita. Neki su proizvoljna tumačenja Google zvaničnog materijala, neki su bolji ili lošiji prevodi istog. Bold Brand ne garantuje relevantnost ovog materijala. Savetujemo da ispite priremate koristići isključivo zvanične Google-ove materijale. Forum koristite kao dopunski materijal i kao mesto na kojem ćete otkloniti eventualne dileme i nejasnoće u vezi AdWords-a.

Google, AdWords, AdSens, Google Display network, Google Search network, PageRank su vlasništvo Google Inc. Bold Brand nije u zvaničnim odnosima sa njima.
TEMA:

Moje beleške - 5.2 - Pregled budžeta

Moje beleške - 5.2 - Pregled budžeta 4 godina 11 meseci ago #139

How Budgeting Works with AdWords


Vaš dnevni budžet je ona količina novca koju ste spremni da prosečno potrošite na određenu AdWords kampanju svaki dan. Dnevni budžet koji ćete postaviti za kampanju je u potpunosti na vama. Kada se granica budžeta dostigne, vaše reklame će prestati da se prikazuju u tom danu.

Koliko brzo se vaši oglasi prikazuju za vreme zadatog dana, zavisi od toga kako ste podesili parametre za prikaz oglasa.

z000CampaignManagement.pngNa bilo koji pojedinačni dan AdWords sistem može da prikaže i do 20% više klikova nego što to dozvoljava vaš dnevni budžet. Sistem ovako nadoknađuje druge dane unutar istog perioda (billing perioda - perioda za koji važi uplata) u kojima je potrošeno manje novca od dnevnog budžeta. Do ovoga dolazi zbog varijacija u podešavanjima prikaza oglasa.

Napomena: Dani u kojima dnevni budžet nije dostignut mogu da uključe i parcijalno pauzirane dane (schedude ili manuelno pauzirano). Ipak, sistem obezbeđuje da se u zadatom billing periodu nikada ne naplati više nego što je broj dana u tom billing periodu pomnoženo sa dnevnim budžetom. Na primer, ako je budžet 10USD na dan, a naplaćuje se 30. dnevni billing period, maksimalno ćete platiti 300USD.


Types of AdWords Budgets


Svaka kampanja ima svoj dnevni budžet koji se može bilo kada prilagođavati. Takođe, možete odrediti da li želite da koristite standardnu isporuku oglasa ili ubrzanu. Ovakav izbor će uticati na to koliko brzo se vaši oglasi pokazuju u toku dana, ali će se u svakom ovom slučaju vaš odabrani budžet primeniti.
 • Standardna isporuka: Rasporedićemo impressionse tokom dana kako bi se klikovi nebi desili ranije (kako bi i oni bili raspoređeni tokom celog dana). Ako je vaš budžet podešen ispod budžeta koji vam je predložio sistem, vaši oglasi neće imati sve moguće impressionse.
 • Ubrzana isporuka: Prikazivaće se oglasi što je češće moguće, dok se ne dostigne granica budžeta. Ako je vaš budžet podešen ispod budžeta koji vam je predložio sistem, vaši oglasi neće imati sve moguće impressionse.
Za My Client Center (MCC) naloge, AdWords nudi Manager Defined Spend (MDS). Ovo je jednostavan način za MCC korisničke naloge da upravljaju budžetima svojih naloga. Ako menadžer klijenata premesti sve naloge kojima upravlja na MDS, onda menadžer klijenata može da odmah kreira i modifikuje ove budžete naloga putem MCC dash boadrd-a. Takođe, menadžeru klijenata će biti naplaćeni ovi nalozi putem mesečne narudžbine.

Setting Budgets in AdWords


Budžet koji postavite je na vama. Možete menjati vaš budžet ili videti preporučeni budžet na setting tabu za vašu kampanju.

Ako ste menadžer klijenata I klijentski nalozi koriste Manager Defined Spend (MDS), možete modifikovati budžet klijenata na Budget tabu vašeg MCC Dashboarda.

Da bismo vam pomogli za koliko ćete budžet da se opredelite, Google računa preporučeni dnevni budžet za svaku kampanju. Ova preporuka je dnevni bužet neophodan da se vaš oglas pojavi što je češće moguće za vaš keyword. Preporučeni dnevni budžet preporučuje analizu uspešnosti vaše kampanje u poslednjih petnaest dana. Na osnovu skorašnje uspešnosti kampanje, sistem može da proceni kako će nova suma da utiče na Ad impressione. Preporučena suma može da varira na osnovu trenutnog budžeta, na osnovu skorašnje uspešnosti kampanje, liste keywordova i podešavanja targetiranje.

Sledi ideja prikaza kako se može izračunati preporučena suma:
 1. Definišite ukupan broj mogućih impressionsa
 2. Uporedite moguće impressionse sa skorašnjom uspešnošću kamapnje i njenim troškovima.
 3. Kobinujte dnevne procene
 4. Eksperimentišite sa preporučenim sumama

Viši budžet može da poveća prikazivanje vašeg oglasa, što može dovesti do većih mogućnosti da dođe do klika ili izvrši konverzija. Ipak, definisanje dnevnog budžeta premapa preporučenoj sumi je opciono. U svakom slučaju, biće moguća potpuna kontrola AdWords naloga.

Još jednom, treba obratiti pažnju da Google dozvoljava do 20% više klikova u jednom danu nego što je to dozvoljeno u dnevnom budžetu kampanje. Ipak, sistem osigurava da u datom billing periodu ne bude naplaćeno više od broja dana za taj dnevni budžet.

Tools for Managing AdWords Costs

Kako biste imali punu kontrolu nad budžetom, AdWords nudi nekoliko alata koji mogu da pomognu da se upravlja troškovima reklamiranja.

Automatic bidding: Ova bidding opcija omogućava da se definiše za targetirani dnevni budžet za kampanju i dozvoljava AdWordsu da prilagođava maksimalne CPC bidove kako bi ostvarila što više klikova koje dobijate na targetirani budžet. Ako je cilj da se pogodi određeni budžet za reklamiranje, ova bidding opcija je najlakši način da se ostvari zadati cilj.

Ad Scheduling: Da bi se oglas pojavljiva samo u definisanim delovima dana, može se koristiti ad scheduling da se odaberu određeni dani i vremena za prikazivanje oglasa.

Convesion Optimiser: Ova bidding opcija koristi AdWords Conversion Tracking podatke kako bi imala što više konverzija po što nižoj ceni. Optimizuje placement unutar svake Ad aukcije kako bi se izbegli neprofitni klikovi i obezbedili profitabilni klikovi što je više moguće.

Try it Now: Change the Budget for an Ad Campaign


Overview of Best Practices for Budgets
 • Evo nekoliko predloga koje treba imati u vidu kada postavljate dnevni budžet:
 • Kada definišete budžet kampanje imajte na umu koliki je ukupna potrošnja sa naloga. Dnevni budžet se odnosi na individualne kampanje a ne trošak ukupnog reklamiranja. Na primer, ako imate 3 kampanje, svaka sa dnevnim budžetom od 5USD, prosečni trošak će biti 15USD.
 • Mislite o bidovanju kada kreirate budžet. Bidovi su osnovni način da se kontrolišu troškovi reklamiranja
 • Ako biste želeli da probate različite budžete za kampanju, imajte na umu da možete da menjate dnevni budžet ne više od deset puta u toku dana.

Sledi nekoliko predloga koje treba imati na umu kada kreirate i menjate budžete na Manager Defined Spendu (MDS):
 • Obezbedite da nagomilani mesečni trošak za naloge koje imate na MDS-u ne prevazilazi odobreni kompanijski kredit kod Google-a. Kontaktirajte Google ukoliko ne znate koliki je credit line.
 • Možete kreirati koliko god želite budžeta za svaki nalog kojim upravljte. Trajanje svakog budžeta je na vama- mesečni, kvartalni, godišnji itd. Ipak, preporučujemo da ste koegzistentni u vašim nalozima da biste na najlakši način upravljali rokovima isticanja.
 • Početni datum novog budžeta je tri dana unapred. Na primer, ako kreirate budžet 19. februara, početni datum će automatski biti 22. februar. Postarajte se da prilagodite početni datum ako je potrebno.
 • Početni datumi za nove budžete ne smeju da se preklapaju sa ostalim budžetima koji su možda već podešeni za naloge kojima upravljate. Ovo je naročito važno za naloge koji su trenutno na kreditu unutar mesečnih budžeta.

Dnevni budžet za kampanju može se definisati samo na nivou kampanje, ne i na nivou naloga ili Ad grupe!

Uraditi:

BestPracticesforBudgets-GoogleAdWordsCertificationProgramHelp.png

services.google.com/gap/Budgeting_Best_Practices/player.html
Poslednja izmena: 4 godina 10 meseci ago od Marijana.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.