Moje beleške - 11.2 AdWords Izveštavanje (1/2)
Dobro došli, gost
Username: Password: Zapamti me
VAŽNO!
Nezvanični forum posvećen pripremi ispita za Google Adwords sertifikate. Mnogi postovi i materijali nastali su u toku pripreme za polaganje ispita. Neki su proizvoljna tumačenja Google zvaničnog materijala, neki su bolji ili lošiji prevodi istog. Bold Brand ne garantuje relevantnost ovog materijala. Savetujemo da ispite priremate koristići isključivo zvanične Google-ove materijale. Forum koristite kao dopunski materijal i kao mesto na kojem ćete otkloniti eventualne dileme i nejasnoće u vezi AdWords-a.

Google, AdWords, AdSens, Google Display network, Google Search network, PageRank su vlasništvo Google Inc. Bold Brand nije u zvaničnim odnosima sa njima.
TEMA:

Moje beleške - 11.2 AdWords Izveštavanje (1/2)

Moje beleške - 11.2 AdWords Izveštavanje (1/2) 4 godina 10 meseci ago #147

Overview of AdWords Reports

Cilj: Naučiti o AdWords izveštajima. Izveštaji su kolekcija statistike koja pomaže oglašivačima da analiziraju svoje naloge.

Understanding AdWords Reports

Generišete potpuno prilagodljive izveštaje na određene teme kao što su kampanje, keywordsi i tekst oglasi. Ovi izveštaji omogućavaju da se identifikuju važni trendovi tokom nedelja, meseci ili godina. Pošto svaki izbeštaj može biti prilagođen sa konfigurisanim kolonama i filterima, oni vas snabdevaju samo onom informacijom koja vam je potrebna da identifikujete vaše prednosti i kao i oblasti u kojima ste lošiji. Izveštaji se mogu videti online ili se downloadovati na kompjuteri ili se otvoriti iz spredsheet aplickacije kao što je Microsoft Excel. Takođe, možete naručiti da se izveštaji redovno šalju po rasporedu i da vam stužu na e-mail.

Data Sources

Podaci za vaš AdWords nalog se nalaze u metričkoj koloni u camaigns tabu.

Report Types

Možete downlodovati bilo koju tabelu sa podacima u campaign tabu kao izbeštaj. Customizujte tabelu koristići kolone, segmente i filtere tako da izveštaj sadrži podatke koje želite da videte. Evo nekih koji se najčešće koriste u izveštajima:
 • Keyword performance: Tabela na keywords tabu pokazuje detalje selektovanih keywordsima i organizuje statistiku po keywordsu.
 • Ad performance: Tabela na Ad tabu pretstavlja relevantnu statistiku za raznovrsnost oglasa kao što su tekstualni oglasimi, image oglasi i lokal business oglasi
 • Destination URL performance: "Destination URL" se vidi na dimensions tabu koji prikazuje statistiku i meri uspešnost destinacionog URL-a.
 • Ad group performance: Ad groups tab prikazuje statistiku za svaki oglas unutar Ad grupe
 • Campaign performance: The Campaigns tab prikazuje statistiku za svaki oglas unutar kampanje
 • Account performance: Ono što je prikazano Dimensions tabu je statistika za vaš celokupan nalog.
 • Geographic performance: "Geographic" prikaz na Dimensions tabu prikazuje geografsko poreklo korisnika
 • Demographic performance: Demographic" prikaz na Dimensions tab prikazuje godište i rod (sex) korisnika.
 • Search term performance: Keywords tab prikazuje uspešnost traženih termina koji su trigerovali oglas
 • Placement performance: Networks tab prikazuje statistiku za oglas koji su se pojavili na određenim domenima ili urlovima ili na Google Display Network-u.

Try it Now: View Search Term and Automatic Placement Reports

Creating and Saving Reports

Možete downloadovati bilo koju tabelu sa podacima u campaign tabu kao izveštaj. Customizujte tabelu koristeći kolone, segmente i filtere tako da izveštaj sadrži podatke koje želite da vidite. Pratite sledeće korake:
 1. Prijavite se na AdWords nalog
 2. Kliknite na Campaign tab
 3. Idite na tab koji sadrži tabelu koju želite da downladujet. Uverite se da tabela sadrži opseg datuma, kolone, filtere i segmente koje želite da uključite u izveštaj. Segmente koje ste uneli u podatke u tabelu, prikazuju se u vašem izveštaju kao kolone
 4. Kliknite na ikonu u toolbaru iznad tabele da otvorite panel za downloadovanje.
 5. U panelu za downlodovanje nazovite vaš izveštaj
 6. Koristite Format menu da odaberete tip fajla za vaš izveštaj
 7. Kliknite Create

CampaignManagement-2.png


One-time izveštaji se downloaduju odmah. Svi izveštaji se čuvaju u reports sekciji, na levom navigacionom panlu vašeg campaigns taba. Takođe možete koristiti ovu sekciju da prilagodite vaša podešavanja za izveštaje kada god želite.

Sharing Reports with Other Users

Da biste poslali izveštaj sebi ili drugim korsinicima naloga, kliknite na link email and scheduele report u panelu za downlodovanje kada kreirate izveštaj. Odaberite primaoca za izveštaj i koliko često želite da se izveštaj generiše. Pored slanja izveštaja samom sebi, možete takođe slati izveštaje drugim korisnicima AdWords naloga koji imaju pristup da vide izveštaje.

CampaignManagement-3.png


U toku izvršenja izveštaja, automatski ćete primiti e-mail sa linkom koji vam omogućava da preuzmete izveštaj iz AdWordsa.

Try it Now: Create and Schedule a Report

Interpreting Ad, Ad Group, Campaign and URL Performance Reports

Izveštaj o Ad uspešnosti dozvoljava da vidite statistiku kako se određeni tipovi raznih oglasa ponašaju. Ova vrsta izveštaja dopušta da vidite statistiku uspešnost za text oglase, image oglase i gde je to primenjivo, video oglase, mobile oglase i local business oglase. Izveštaji o Ad grupi, kampanji i URL uspešnosti prikazuju informaciju za svaki nivo vašeg naloga.

Interpreting Account Performance Reports

Izveštaj o uspešnosti naloga pruža informaciju za čitav nalog. Iz Attributes kolone odaberite Ad distribuciju koju želite da vidite za vaš nalog. Dve kolone za konverziju nude statistiku konverzije podeljenu tipom, ad konverzijom i ad convestion rate-om. Preostale kolone daju metriku za bilo koji drugi tip oglasa koji sadrži vaš nalog.

Interpreting Keyword Reports

Izveštaj keywords uspešnosti omogućavaju da vidite statistiku u uspešnosti keywordsa tokom cele kampanje ili u selektovanoj kampanji.

Interpreting Placement Performance Reports

Postaje dva mesta na kojima se može videti informacija za ovaj izveštaj. Prvi način da se dođe do ovog podatka je da se ode na network tab koji omogućava da ostvarite vaše marketing ciljeve tako što vam daje povećanu transparentnost vaše uspešnosti kampanje na Search i na Display networku. Pojavljuje se na tri mesta u vašem nalogu na: All online campaigns, na glavnom ekranu za svaku od vaših kampanja, i na stranici sa detaljima - detail page za svaku od vaših ad grupa. Koristite ovaj tab da vam pomogne da menadžujete vaše kampanje i ostvarite ROI ciljeve na search i na display networku. Drugo mesto na vašem nalogu gde možete da pristupite podacime placement uspešnosti je u reporting - report tab. Kliknite na "Create a new report" i odaberite "Placement performance". Sledeći saveti mogu vam pomoći da razumete dobijene podatke:

1. Razmišljajete o konverzijama

Kada koristite informaciju koja se nalazi na network tabu, preporučujemo da se oslonite na podatke o konverzijama da vas vode. Ovo će pomoći da razumete kako idividualni sajtovi konvertuju za vas. Google nudi dva besplatna alata za praćenja konverzija: Google Conversion Tracking i Google Analytics.

2. Fokusirajte se na prave oblasti sortiranjem

Network tab prikazuje mnoštvo infromacija o izloženosti vašeg oglasa na Search i Display networku.

U gornje uglu u network tabu videćete padajući meni na kojem piše "Last 7 days" i "Tab options". Ovi vam omogućavaju da se fokusirate na oblasti koje su najvažnije u toku filtriranja prikazanih rezultata bilo po datumu ili po uspešnosti. Ovo će pomoći da se fokusirate na domene ili URL-ove gde se nalazi vaš oglas. Takođe možete kliknuti na bilo koji naslov u koloni da sortirate keyworse prema metrici.

3. Reagujte samo na statistički važne podatke

O nekim sajtovima možda ima malo podataka na network tabu. Na primer, možda ste primetili sajtove koji prikazuju veoma malo impressionsa, dok drugi možda imaju više imressionsa ali malo klikova. U ovim slučajevima da sačekate da se nakupi dovoljan broj podataka pre nego što krenete u akciku. Vremenom ćete možda saznati da ovi sajtovi konvertuju i isporučuju značajnu vrednost tek kada se statistika akumulira.

4. Ne fokusirajte se na CTR

Nebrinite ako je vaš CTR na Google Display Network niži nego što ste navikli da ga vidite na Search Networku. Normalno je da CTR bude niži na Google Display Network jer je ponašanje korisnika na Google Display Network drugačije nego na Search sajtovima - korisnici na Google Display Network stranica pretražuju kroz informacije a ne uz pomož keywordsima.

Zapamtite:
 • Samo zato što imate mali CTR na sajtu ne znači da vam je uspešnost loša
 • U kampanji targetiranoj ka keywordsu plaćate samo po kliku bez obzira na broj impressionsa koji je vaš oglas možda primio.
 • Uspešnost oglasa na Google Display Network ne utiče na celokupnu uspešnost na CPC, na poziciju na google.com ili na druge stranice na search networku.

Iz ovih razloga preporučujemo da podaci za praćenje konverzije i na kraju krajeva, vaš ROI a ne CTR je pravo merilo uspešnosti vašeg oglasa.

5. Optimizujte za uspeh

Network tab vam može pružiti veliki broj informacija o podacima uspešnosti vaših kampanja na display i na search networku. To može biti moćan alat da se poboljša uspešnost kampanje. Evo nekih saveta kako da se optimizujete za uspešnost na display networku:

Re-evaluirajte keywordsove i kreativnost

Ako pronađete da se vaši oglasi pojavljuju na glupavim stranicama, preuzmite korake da optimizujete listu keyworsa i oglasa. Na primer, dodavanje negativnih keyworsa je jedan od načina da podesite ad targetiranje na display networksu. Takođe preporučujemo stvaranje kampanja samo za display network koje će vam omogućiti da naštelujete ad grupu i da je struktuirate za Google Display Network stranice bez da afektirate uspešnost vaših search kampanja.

Koristite placement targeting opciju


Za sajtovi koji ostvaruju vaše ROI ciljeve, razmotrite targetiranje istih tako što ćete koristiti placement targeting opciju. Imajte na umu da kada koristite tu opciju imate izbor ili CPC-a ili CPM-a.

Ratmotrite izuzeće Siteova i kategorija

Za sajtove koji ne ostvaruju vaše ROI ciljeve nakon što su ostvarili značajan saobraćaj, razmotrite da ih izuzmete iz vaše kampanje sa site category exclusion toolom.
Izbegnite da isključite sajtove koji su zasnovani na subjekivnom sudu o kvalitetu ili sadržaju sajta.

Zapamtite:
 • Sadržaj sajta je dinamičan i može se menjati od kada je korisnik video stranicu i kliknuo na vaš oglas do vremena kada vidite izveštaj uspešnosti placementsa .
 • Sajtovi ili stranice koje ne smatrate relevantnim, možda su još uvek korisne drugim korisnicima. Iz ovog razloga da utvrdite vrednost sajta je da se oslonite na podatke o konverziji da biste ustanovili da li određeni sajto ostvaruje vaše ROI ciljeve.

Dodatni saveti:
 • Pokrenite izveštaj uspešnosti placementsa na URL nivou. Ovo će vam dati neophodne informacije da utvrdite tip sadržaja koji se pojavljuje na vašem oglasu. Zapamtite da naš sistem targetira vaš oglas na nivou stranice, ne na nivou domena.
 • Ako smatrate da ne vidite dovoljno informacija u izveštaju uspešnosti vašeg placementsa, pokušajte da pokrenete izveštaj na duži period da biste videli dodatne rezultate. Perdlažemo da pokrenete izveštaj u određenom intervalu koji ukljuluje jednu ili dve nedelje iako će se ovo značajno razlikovati u zavisnosti od veličine vašeg naloga.
 • Jedan način da ograničite veličinu vašeg izbeštaja je da izbacite sajtove sa malo impressionsa. Na primer, možda ćete želeti da izbacite sajtove koji su akumulirali manje od 50 impressiona u vašem izveštaju. Možete ovo uraditi koristeći padajući meni ispod:"Advanced settings" sekcije u report creation wizardu.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.