Moje beleške - 11.2 AdWords Izveštavanje (2/2)
Dobro došli, gost
Username: Password: Zapamti me
VAŽNO!
Nezvanični forum posvećen pripremi ispita za Google Adwords sertifikate. Mnogi postovi i materijali nastali su u toku pripreme za polaganje ispita. Neki su proizvoljna tumačenja Google zvaničnog materijala, neki su bolji ili lošiji prevodi istog. Bold Brand ne garantuje relevantnost ovog materijala. Savetujemo da ispite priremate koristići isključivo zvanične Google-ove materijale. Forum koristite kao dopunski materijal i kao mesto na kojem ćete otkloniti eventualne dileme i nejasnoće u vezi AdWords-a.

Google, AdWords, AdSens, Google Display network, Google Search network, PageRank su vlasništvo Google Inc. Bold Brand nije u zvaničnim odnosima sa njima.
TEMA:

Moje beleške - 11.2 AdWords Izveštavanje (2/2)

Moje beleške - 11.2 AdWords Izveštavanje (2/2) 4 godina 10 meseci ago #148

Interpreting Search Term Reports

Izveštaj Search terma omogućavaju da vidite svaki pojam prilikom pretrage koji je trigerova vaš oglas i primio klikove. Da li će vaš oglas biti trigerovan, zavisi od pojma prilikom pretrage koji korisnik unese kada pretražuje na sajtu unutar Google Display Networka i na vašem keyword matching settingsu.
Ovaj izveštaj vam može pomoći u sledećem:
 • da odaberete odgovarajući match type (npr. frazu, exact ili negativ) za postojeći keywords
 • Da identifikujete nove keywordse koje želite da dodate
 • Da identifikujete postojeće keywordse koje želite da obrišete
Interpreting Impression Share Reports

Merljivi broj impressionsa je dostupan za nalog i kampanju.

Kampanja: Ako imate više od jedne kampanje koje se takmiče za isto ciljano tržište, google će pokušati da kompenzuje sa ostalih kampanja u okviru naloga.

Na primer, recimo da u okviru istog naloga imate Kampanju A i Kampanju B. Od ukupno deset potencijalnih imressionsa Kampanja A se prikazala dva puta i Kampanja B se prikazala pet puta. Konkurencija je preuzela tri imressionsa. Izveštaj na nivou kampanje će prikazadi imressions share od 40% za Kampanju A (2/(2+3)) i 63% za Kampanju B (5/(5+3)). Možete videti da su impressionsi od kampanje A izgubili od kampanje B i to nije priakzano u imeniocu kada je računat share za Kampanju A. Ovaj primer ilustruje da se šanse za prikaz vaše kampanje smanjuju samo kada vaša konkurencija preuzme ostale potencijalne impresionsse.

Nalog: Izveštaji na ovom nivou neće biti umanjeni za impressionse koje vaša kampanja bude delila sa konkurentskim kampanjama.

Na primer, izveštaj na nivou naloga će biti prikazan impresionss share od 70% ((2+5)/(7+3)). Ako pogledate imenilac, možete videti da se on odnosi samo na impressionse u vašim kampanjama (Kampanji A i kampanji B) plus šanse koje su izgubljene od strane spoljne konkurencije.

Impressions Share kod tačnog poklapanja

Impressions share kod tačnog poklapanja je procenat impressionsa koji je dobila kampanja priliko pretrage kada je došlo do potpunog poklapanja keywordsa sa upitom korisnika. Pošto tip poklapanja keywordsa može da utiče na impressions share, ovim merenjem možete pomoći da odredite koliko je uspešan tačno određeni vid pretrage bez da pravite ikakve izmene u samoj kampanji.

Na primere, ako koristite broad match keywordes i imate mali impressions share, možda želite da pogledate vaš exact match (potpuno poklapanje) sa keywordsom da biste saznali koji od toga imate keywordsa koji su se u potpunosti poklopiti sa upitima korisnika.
Recimo da je kampanja podešena na broad poklapanje sa keywordsima i da imate keywords "cveće". Korisnik može videti vaš oglas ako u pretragu unese i "cveće" i "ruže" na primer. Exact match merenje će prikazati koliko puta se oglas prikazao korisnicima kada su ukucali samo reč "cveće".

Takođe, možete odrediti da li je vaš impressions share nizak na svim pretragama ili na samo određenim koji se poklapaju sa vašim keywordsima.

Interpreting Reach and Frequency Reports

Reach and Frequency izveštaj prikazuje koliko su puta ljudi videli vaš oglas i koliko puta je on prikazan u određenom vremenskom intervalu. Reach je broj unikatnih korisnika kojima je prikazan određen oglas tokom određenog vremenskog perioda. Freqeuncy je prosečan broj prikaza oglasa korisniku.

Ovo merenje treba da se koristi u konjukciji sa drugim iveštajima vezanim za kampanje kako bi se stekao uvid u sveukupnu uspešnost. Dnevni nedeljni i mesečni Reach and Frequency izveštaji mogu se pronaći za sve Google Display Network CPM kampanje kao i za CPC.

Interpreting Demographic Reports

Izveštaj Demographic Performance je prepun informacija o polu i godinama korisnika. Na primer, izveštaj može da otkrije da vaša kampanja ne prolazi dobro u grupi od 44 godine i naviše, ali da se ista više dopada ženama nego muškima. Koristeći podatke iz ovog izveštaja možete optimizovati vašu kampanju sa demographic bidingom.

Interpreting Geographic Performance Reports

Izveštaj Geographic Performace se nudi unutar AdWords report centra koji daje više informacija o geografskom poreklu AdWords merenja kao što su klikovi. Ovaj izveštaj može da pomogne oglašivačima da podešavju targetiranje kampanje zasnovano na geografskoj lokaciji korisnika koji ih vide. Videćete statistiku tako što ćete izabrati "geographic performance" u report centru.

Ovaj izveštaj će po defaultu uključiti sledeća merenja:
 • Kampanju, Ad grupe
 • Zemlju/teritoriju
 • region
 • Grad
 • Impressionse
 • Klikove
 • Prosečan CPC
 • Troškove
 • Konverzije, conversion rate, troškovi po konverziji

Interpreting Invalid Clicks Reports

Kolona Invalid Clicks pruža podatke o broju nevažećih klikova koji su filtrirani u periodu izveštavanja. Invalid clicks rate kolona pruža podatke o procentu klikova koji su filtrirani od ukupnog broja klikova (filtrirani + ne filtrirani klikovi) za vreme perioda izveštavanja. Možete uključiti jednu ili obe kolone kada pokrenete campaign performance ili account performance izveštaj.

Obavezno provežbati vezbu sa ovog linka!
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.