Moje beleške - 13.1 Pregled optimizacija (1/2)
Dobro došli, gost
Username: Password: Zapamti me
VAŽNO!
Nezvanični forum posvećen pripremi ispita za Google Adwords sertifikate. Mnogi postovi i materijali nastali su u toku pripreme za polaganje ispita. Neki su proizvoljna tumačenja Google zvaničnog materijala, neki su bolji ili lošiji prevodi istog. Bold Brand ne garantuje relevantnost ovog materijala. Savetujemo da ispite priremate koristići isključivo zvanične Google-ove materijale. Forum koristite kao dopunski materijal i kao mesto na kojem ćete otkloniti eventualne dileme i nejasnoće u vezi AdWords-a.

Google, AdWords, AdSens, Google Display network, Google Search network, PageRank su vlasništvo Google Inc. Bold Brand nije u zvaničnim odnosima sa njima.
TEMA:

Moje beleške - 13.1 Pregled optimizacija (1/2)

Moje beleške - 13.1 Pregled optimizacija (1/2) 4 godina 9 meseci ago #157

13.1 Overview of Optimization

Optimizacija je proces prilagođavanja delova naloga - npr. ključne reči i tekst oglasa - kao i prilagođavanje sajta da bi poboljšao kvalitet i efikasnost AdVords oglasa. Kroz optimizaciju, mogu se ispuniti ciljevi oglašavanja, bilo da dobiju saobraćaj, niže troškove, ili poboljšanje konverzija.

Na osnovu ciljeva oglašavanja, optimizacije mogu da uključe poboljšanje teksta oglasa, nove ključne reči, promene ključnih parametara, strateške promene na bid-ove, bolju organizaciju u okviru kampanje, kao i promene na opcije targetiranja oglasa. Evo još nekoliko primera:

Campaign improvements
 • Organizovanje kampanje
 • Promena jezika i lokacija ciljanja
 • Promena vremena isporuke oglasa i pozicije

Ad group improvements
 • Izmena ključnih reči
 • Izmena teksta oglasa
 • Organizovanje grupe oglasa
 • Promena ponude
 • Korišćenje opcije podudaranja ključnih reči
Website improvements
 • Promena sajt da se poboljša protok i relevantnost
 • Izbor prave odredišne stranice
Benefits and Goals of Optimization

Zašto optimizovati? Vrlo jednostavno, optimizacija čini oglašavanje efikasnijim. U AdWords-u, to može da znači veću ocenu kvaliteta, niže troškove i bolji povraćaj investicije.

Kada je reč o uspehu oglašavanja, od ključne je važnosti optimizacija AdWords kampanje. Redovne optimizacije mogu da pomognu da uspešne kampanje ostanu uspešne. Kako se online svet uvek menja, važno je da se periodično ocenjuje svaki oglas kampanje i da se pronađu načini koji će pomoći da bude efikasna.

U zavisnosti od ciljeva i vrsta promena, optimizacija može imati veliki uticaj na nekoliko aspekata uspešnosti. Na primer, optimizacija može pomoći da ostvarite sledeće prednosti:
 • više klikova i dovođenje saobraćaja na sajt
 • veći profit i poboljšanje povraćaja na investicije (ROI)
 • niži troškovi
 • sposobnost da se ostvare neki drugi ciljeve oglašavanja
Ciljevi oglašavanja, ili željeni rezultati, možda su najvažniji kada se optimizuje nalog. Na primer, postoji veća zainteresovanost za prodaju, brendiranje biznisa, odnosno povećanje saobraćaja na sajtu? Važno je da se jasno identifikuju specifični ciljevi koje želite da postignete sa AdWords oglasima, a zatim treba izvršiti optimizaciju prema tim ciljevima. To će omogućiti da se naprave strateške promene na nalogu i da se poboljša uspešnost.

Evo nekih tipičnih ciljeva oglašavanja i mogući delovi na koje se treba fokusirati za svaki cilj:

Cilj: "Ja želim da postoji što više klikova."
Povećajte vidljivost oglasa tako što ćete dodati relevantne ključne reči i sajt placements-e (lokaciju) u oglasnim grupama prilikom stvaranja da tekst oglasa bude ubedljiviji.

Cilj: "Želim da povećam stopu učestalosti klikova ()."
Usredsredite se na kvalitet oglasa. Privucite više klikova tako što štimujete i prerađujete oglase, i eliminišite impressions-e koji su višak pomoću negativnih ključnih reči.

Cilj: "Želim da poboljšam svoj povratak investicija (ROI)."
Fokusirajte se na oglase i ključne reči kako biste privukli pravu publiku. Zatim se fokusirajte na sajt. Budite sigurni da odredišne- landing stranice i čitav sajt bude podešen tako što će doѕvoliti korisnicima da pronađu određenu stvar koja se promoviše u oglasu.

Key Strategies for Optimization

Važno je da znate da će idealna strategija za optimizaciju zavisiti od ciljeva oglašavanja koji su definisani za kampanju. Sa specifičnim ciljevima na umu, mogu se izvršiti strateške optimizacije koje će najverovatnije doneti željene rezultate. U većini slučajeva, koristeći kombinaciju mnogih optimizacionih tehnika zajedno - kao što su poboljšanje oglasa, kao i uređivanja ključne reči - je najbolji način da se poboljša ukupnu efikasnost naloga i da se poveća Quality Score.

Evo nekih ključnih strategija u zavisnosti od primarnog cilja oglašavanja:

Poboljšajte svoj ROI

Povraćaj na investicije (ROI) je mera profita koja je napravljena od oglašavanja, u odnosu na to koliko je potrošeno na oglašavanje. Da se identifikuje i optimizuje ROI, treba da se izmere podaci o konverziji umesto clickthrough rate-a, saobraćaja, ili drugih mera. Da biste optimizovali ROI, težite ka visokom Quality Scores-u koji može da smanji troškove, podstiče konverziju uz primamljive oglase i pomoću pravih landing stranice, kao i targetiranih kupaca koji će verovatno da konvertuju.
 • Navedite potencijalne kupce na najrelevantniju stranicu na sajtu
 • Dodajte poziv na akciju u oglasima da se istakne radnju koju želite da klijenti izvrše
 • Uključite jedinstvene prodajne tačke da se oglas izdvaja i štrči
 • Prebcujte sredstva- budžet u skladu sa uspešnošću
 • Grupišite visoko relevantne ključne reči i oglase zajedno, tako da tekst oglasa odgovara pretrazi korisnika
 • Targetirajte pravi region i jezik za poslovanje
 • Koristite optimizator konverzija- Conversion Optimizer da dobijete više konverzija po nižoj ceni

Poboljšajte svoj CTR

Clickthrough rate (CTR) poboljšanje je o zapravo izrada oglasa da budu što relevantniji za potencijalne klijente. Optimizacija treba da se usredsredi na stvaranje relevantnih i ubedljivijih oglasa kako bi se privukli targetirani korisnici na sajt. Filtrirajte irelevantne pretrage tako što ćete precizirati listu ključnih reči i inkorporirati negativne ključne reči gde je to potrebno. Pored toga, tekst oglasa treba da odražava pretragu korisnika što je bliže moguće. Na primer, ako koristite ključnu reč " Ture kroz Pariz", vaš tekst oglasa takođe treba da naglasi ture kroz Pariz.
 • Koristite ključne reči u naslovu oglasa i teksta da bi oglasi bili relevantniji
 • Koristite negativne ključne reči da biste eliminisali neželjene prikaze - impressions-e koji neće dovesti do klikova
 • Napravite listu relevantnih ključnih reči da biste targetirali kada će se oglasi prikazivati
 • Koristite umetanje ključnih reči da bi vaš oglas bio više relevantan za šaroliku publiku

Povećanje klikova i saobraćaja

Ako je cilj je da se privuče što relevantniji saobraćaj na sajt, možda ćete želeti da razmotrite uvođenje šireg spektra ključnih reči, kao i njihove varijacije. Imajte na umu da uvođenje uopštenih ključnih reči može negativno da utiče na Quality Score i da poveća troškove.
 • Kreirajte ključne reči za delove sajta koji se ne oglašavaju
 • Pronađite nove ideje za ključne reči pomoću alatke za ključne reči- Keyword Tool
 • Povećajte dnevne budžete (da bi omogućili da se desi više klikova) i maksimalne CPC bidove (kako bi se podigla pozicija oglasa) i / ili povećajte Quality Score
 • Dosegnite do više klijenata i maksimizirajte saobraćaj za Display Network
 • Proširite podešavanje targetiranja lokacije

Promovišite svest o brendu

Brending kampanje su dizajnirane da povećaju saobraćaj na sajtu i omogućavaju klijentima da komuniciraju ili saznaju više o brendu kompanije. Ako želite da promovišete svoj brend, možda odlučite da pokrenete cene po impresiji- cost-per-impression (CPM) kampanju kao dodatak kampanji po kliku (CPC)- cost-per-click.
 • Dopunite tekstualne oglase sa slikovnim i video oglasima koje su odlične za brending poruke
 • Koristite Display Network placements-e za prikazivanje oglasa na ljude koji su zainteresovani za ono što prodajete
 • Izaberite odredišnu- landing stranicu koja se fokusira na interakciju sa vašim brendom
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.