Moje beleške - 13.6 Optimizacija konverzija
Dobro došli, gost
Username: Password: Zapamti me
VAŽNO!
Nezvanični forum posvećen pripremi ispita za Google Adwords sertifikate. Mnogi postovi i materijali nastali su u toku pripreme za polaganje ispita. Neki su proizvoljna tumačenja Google zvaničnog materijala, neki su bolji ili lošiji prevodi istog. Bold Brand ne garantuje relevantnost ovog materijala. Savetujemo da ispite priremate koristići isključivo zvanične Google-ove materijale. Forum koristite kao dopunski materijal i kao mesto na kojem ćete otkloniti eventualne dileme i nejasnoće u vezi AdWords-a.

Google, AdWords, AdSens, Google Display network, Google Search network, PageRank su vlasništvo Google Inc. Bold Brand nije u zvaničnim odnosima sa njima.
TEMA:

Moje beleške - 13.6 Optimizacija konverzija

Moje beleške - 13.6 Optimizacija konverzija 4 godina 8 meseci ago #174

13.6 Optimizing for Greater Conversions

Overview of Conversions and their Impact
U online oglašavanju, konverzija se dešava kada klik na oglas vodi direktno do korisničkog ponašanja koje smatrate korisnim, kao što je kupovina, upis, pregled stranice ili lidovanje. Sa podacima konverzije, možete napraviti pametnije odluke o reklamiranju, naročito u koje oglase i ključne reči investirate, i možete bolje meriti ukupni povraćaj na ulaganje (ROI) za AdVords kampanje.Optimizator konverzija pomaže pojednostavim bidovanjem za konverzije po nižoj ceni optimizovanjem plejsmenta na aukciji oglasa kako bi bili sigurni da dobijete nisko-konvertovane klikove samo ako su jeftini, dok vam još uvek obezbeđuju što je profitabilnije moguće visoko-konvertovane klikove. Procena i optimizacija za konverzije je ključ da pomogne da identifikujete efikasnost AdVords oglasa i ključnih reči.

Key Metrics for Tracking and Improving Conversions

Da bi se bolje pratila i poboljšala konverzija, korisno je da se upoznate sa sledećim ključnim pokazateljima:
 • maksimalna cena po konverziji (CPA) koju ste spremni da platite za svaku konverziju (kao što je kupovina ili registracija)
 • prosečna cena po konverziji (CPA): prosečna cena za svaku konverziju
 • preporučena maksimalna cena po konverziji (CPA) bid: prosek bidova za ključne reči, izvagan broj konverzija za svaku ključnu reč
 • povratak na investiciju (ROI): odnos troškova oglašavanja u odnosu na profit generisan od konverzija
 • dnevne konverzije: dnevni broj klikova na oglase koji vode direktno do korisničkog ponašanja koje smatrate korisnim (kao što je kupovina ili registracija)

Overview of Conversion Optimizer

Optimizator konverzija- Conversion Optimizer je AdWords funkcija koja koristi praćene podataka AdVords konverzija da bi obezbedio više konverzija po nižoj ceni. Conversion Optimizer optimizuje svoj plejsment u svakoj aukciji oglasa kako bi se izbegli neprofitabilni klikovi i dobili što je više moguće profitabilnih klikova.

Kako sve to radi:
Sa optimizatorom konverzija, bidujte koristeći maksimalnu cenu po konverziji (CPA), koji je najveći iznos koji ste spremni da platite za svaku konverziju (kao što je kupovina ili registracija). Koristeći istoriju podataka o kampanji, optimizator konverzija automatski pronalazi optimalni ekvivalentni bid cene po kliku (CPC) za vaš oglas svaki put kada će se možda pojaviti. I dalje plaćate po kliku, ali više ne morate da ručno prilagodite svoje bidove da biste postigli svoje CPA ciljeve i možete imati koristi od poboljšanog povraćaja na investicije (ROI). Za izračunavanje optimalnog ekvivalentnog bida, optimizator konverzija prvo izračunava predviđenu stopu konverzije za svaku aukciju, uzimajući u obzir istoriju konverzija, poklapanje ključnih reči po upitu, korisnikov lokaciju i konverziju stope Google pretrage i partnerske sajtove Display Network -a. Funkcija zatim generiše rang oglasa kombinujući svoje CPA ponude, ocenu kvaliteta- quality score i predviđenu stopu konverzije.
Preporučena maksimalna CPA ponuda je ponuda-bid za oglasnu grupu koji preporučujemo kako bi vaši troškovi ostali stabilni kada sa ručnog bidinga prelazite na Conversion Optimizer. Preporučeni bid se direktno zasniva na vašoj trenutnoj ceni po kliku i stopama konverzije tokom vremena. Na primer, ako imate jednu oglasnu grupu sa dve ključne reči, Conversion Optimizer deli trenutnu maksimalni ponudu od strane kursa da bi ostvario bid za svaku ključnu reč. Sa maksimalnim CPA bidom za svaku ključnu reč, Conversion Optimizer može da izračuna preporučeni bid za kampanju (prosek bidova za ključne reči, procenjen brojem konverzija za svaku ključnu reč).

Poboljšanje uspešnosti:
Mnogi oglašivači koji koriste Conversion Optimizer su postigli dvocifren procenat povećanja na konverzije, a plaćaju istu cenu ili manje za svaku konverziju.

Enabling Conversion Optimizer

Da biste počeli da koristite Conversion Optimizer, morate da omogućite AdVords praćenje konverzija, a vaša kampanja mora da ostvari najmanje 15 konverzija u poslednjih 30 dana. Vaša kampanja mora imati samo ključne reči.
Evo kako da omogućite AdVords praćenje konverzija:
 1. Posetite adwords.google.com/select/ConversionTrackingHome
 2. Kliknite na dugme Kreiraj novu radnju
 3. Pratite navedene korake. Bićete vođeni kroz proces prijema koda, stavljanje istog na sajt, kao i završavanje set-upa .
Evo kako da omogućite Conversion Optimizer, kada se AdVords praćenje konverzija aktivira:
Prijavite se na svoj AdVords nalog na adwords.google.com
 • Izaberite karticu Kampanj a tab.
 • Izaberite naziv kampanje.
 • Izaberite Settings tab.
 • Pored 'Biding opcije' kliknite Edit.
 • Kliknite na "Fokusiranje na konverzije (Conversion Optimizer) radio dugme.
 • Kliknite na dugme Sačuvaj da biste završili.

Responding to Conversion Optimizer Data to Improve Conversions
Ako koristite praćenje (tracking) konverzije, verovatno ste zainteresovani za dva pokazatelja:
 • Broj konverzija koje dobijate dnevno
 • Prosečna cena za svaku od ovih konverzija (to je vaš proseči CPA ili cena po konverziji)
Slede tri smernice za procenu da li Conversion Optimizer radi za vas.

Smernica 1: Uporedite konverzije svoje kampanje i prosečni CPA pre nego što ste omogućili Conversion Optimizer zarad njihove efikasnosti. Imajte na umu da spoljni faktori, kao što su promene u oglasima konkurenata, utiču na ključne pokazatelje vaše kampanje iz nedelje u nedelju. Da biste odredili da li su na uspešnost vaše kampanje uticale promene koje ste napravili ili spoljne promena, možete da uporedite promene u uspešnosti kampanja Conversion Optimizer-a sa promenama u -_-im vašim kampanjama.

Smernica 2: Pogledajte uspešnost vaše kampanje u zarad vaših ciljeva za Conversion Optimizer. Evo nekoliko primera tih ciljeva:
 1. Održavajte istu prosečnu cenu po konverziji CPA i nabavite veći broj konverzija.
 2. Smanjite svoju prosečnu cenu po konverziji CPA i ostvarite više konverzija nego što biste to uradili sa CPC bidingom (po kliku), s obzirom na dat niži CPA.
 3. Podignite svoju prosečnu cenu po konverziji CPA i ostvarite više konverzija, nego što biste ih ostvarili u povećanjem prosečne cene po konverziji CPA za isti iznos za CPC biding- cenu po kliku.

Možete da menjate uspešnost u skladu sa svojim primarnim ciljem podizanjem i spuštanjem maksimalnog CPA bid-a. Možete da povećate svoj maksimalni CPA bid za ako želite da povećate saobraćaj i broj konverzija. Ako je vaš prosečni CPA veći od onog koji želite, možete da smanjite bid, što će verovatno smanjiti kako prosečnu cenu po konverziji CPA tako i broj konverzija.

Smernica 3: Imajte na umu da su promene u uspešnosti oglasa prirodne, a vi ćete možda morati da koristite Conversion Optimizer neko vreme da biste precizno razumeli efekte na uspešnost kampanje. Na primer, pretpostavimo da kampanja obično prima 10 konverzija dnevno, a prima samo 8 konerzija nakon što počne da koristi Conversion Optimizer. Treba da se pogledaju ne samo podaci od jednog dana da se utvrdi da li je ovaj pad deo dugoročnih promena u uspešnosti kampanje, moglo bi da bude prirodno za kampanju da ima od 8 do 12 konverzija na bilo koji dati dan, ali promena od 10 do 20 možda nije prirodna.

Try it Now: View Conversion Optimizer Data and Select Improvement Strategy

Troubleshooting for Conversion Optimizer

Možete naići na neke od sledećih problema ili ograničenja prilikom korišćenja Conversion Optimizer:

Ne možete da omogućite Conversion Optimizer:

Conversion Optimizer se oslanja na istoriju podataka prikupljenim kroz AdVords praćenje konverzija- Conversion Tracking, tako da nije dostupan za nove kampanje, kampanje koje su tek počele da koriste praćenje konverzija, ili kampanje koje su dobile manje od 15 konverzija u poslednjih 30 dana.

Stvarna cena po konverziji (CPA) prelazi maksimalnu cenu po konverziji (CPA):
Vaš stvarni CPA zavisi od faktora van Google-ove kontrole, tako da on može da premaši maksimalnu cenu po konverziji (CPA) koju odredite. Conversion Optimizer koristi podatke o istoriji konverzija da predvidi verovatnoću za konverziju vašeg oglasa. Međutim, na stvarnu stopu konverzije mogu da utiču promene na vašem sajtu i oglasima, kao i spoljni faktori, kao što su povećane konkurencije. Ako se ispostavi da je stvarna stopa konverzije manja od predviđene stope konverzije, vaš stvarni CPA može da premaši maksimalni bid.

Visoka prosečna cena po konverziji:

Ako je vaš prosečni CPA po konverziji veći od onog koji želite, možete da smanjite bid, što će verovatno smanjiti kako prosečnu cenu po konverziji tako i broj konverzija. Nasuprot tome, možete da povećate svoj maksimalni CPA bid, ako želite da povećate saobraćaj i konverzije.

Saobraćaj opada nakon omogućavanja Conversion Optimizer-a:

Ako primetite smanjenje saobraćaja nakon uključivanja Conversion Optimizer, verovatno je početni bid suviše nizak. Postavljanje niskog bida je ekvivalentno smanjenju prvobitne cene po kliku, to može dovesti do niže pozicije i slabijeg saobraćaja vaših oglasa. Iz tog razloga, najbolje je da koristite preporučeni CPA bid koji vam je dat kada ste počeli da koristite Conversion Optimizer. Ovaj bid se izračunava da bi se obezbedio nesmetan prelaz na novi način bidovanja. Takođe, pošto Conversion Optimizer ima za cilj da nabavi više konverzija izbegavajući saobraćaj koji ne dovodi do konverzije, možete videti smanjenje broja imprešna ili klikova, a povećanje broja konverzija.

Stopa konverzije opada nakon omogućavanja Conversion Optimizer-a:

Moguće je videti pad stope konverzije kada počnete da koristite Conversion Optimizer, jer posmatrate prosečnu stopu konverzije za sve klikove. Na primer, pretpostavimo da Conversion Optimizer izaziva da kampanja ima povećanje broja veoma jeftinih klikova sa nešto nižim stopama konverzije. Ako nije bilo -_-ih promena u vašoj kampanji, ova promena će se pojaviti kao smanjenje. Međutim, promena u ceni može imati veoma pozitivan uticaj na profit vaše kampanje.

Kompatibilnost sa -_-im AdVords funkcijama, pretragom i Display Network-om, kao i nezavisnim oglasima:

Sledeće AdVords funkcije trenutno nisu kompatibilne sa Conversion Optimizer-om:
 • Odvojite Display Network bidove(Conversion Optimizer će automatski optimizovati naše bidove preko pretrage i Display Network-a).
 • Napredni raspored oglasa (osnovni raspored oglasa je podržan).
Conversion Optimizer funkcioniše prilikom pretrage i Display Network-a i sa oglasima treće strane. (Imajte na umu da AdVords praćenje konverzija je i dalje potrebno da bi se koristio Conversion Optimizer sa oglasima treće strane.)

Best Practices for Conversion Optimizer

Evo nekih najboljih primer u praksi koji će vam pomoći da dobijete najviše od Conversion Optimizer-a.

Koristite Conversion Optimizer na zrele kampanje:

Optimizator konverzija se oslanja na podatke iz istorije konverzija kako bi se predvidela tačna stopa konverzije, pa što je duže kampanja koristila praćenje konverzija, to više podataka Conversion Optimizer ima na raspolaganju da poboljšate svoj povraćaj ulaganja- ROI. Iz tog razloga, najbolje je da izmenite postojeće kampanje umesto napravite nove. Kampanje sa slabim saobraćajem treba da pokrenu praćenje konverzija mnogo pre nego što počnu da koriste Conversion Optimizer, a vaša kampanja mora da ostvari najmanje 15 konverzija u poslednjih 30 dana u cilju da stekne pravo da omogući ovu funkciju. Takođe preporučujemo da koristite kampanje koje grupišu srodne oglase i oglasne grupe sa oglasima koji su još više povezani.

Počnite sa preporučenim bidom:

Kada počnete da koristite Conversion Optimizer, najbolje je da počnete sa preporučenim bidom da biste obezbedili lakši prelaz na nov način bidovanja. Od ove početne tačke, možete da posmatrate svoj učinak i prilagodite svoj bid.
Kao i sa po kliku- CPC bidingom, CPA bid koju ste podesili je vaša primarna kontrola koliko konverzija ćete dobiti i koliko ćete platiti za njih. Ako želite da povećate saobraćaj i konverzije, možete da povećate svoj bid, ili probajte jednu od sledećih opcija:
 • Ako stalno trošite svoj budžet, povećajte ga da omogućite veću vidljivost svojih oglasa.
 • Uključite se u Google Display Network.
 • Dodajte više relevantnih ključnih reči u svoje oglasne grupe.
Ako je vaša prosečna cena po konverziji CPA veća od one koju želite, možete da smanjite bid, što će verovatno smanjiti kako prosečnu cenu po konverziji tako i broj konverzija. Međutim, ako izgleda da uz Conversion Optimizer primate manje konverzija nego što ste primali pre korišćenja Conversion Optimizer-a, treba da razmislite da li jevaš maksimalni CPA bid suviše nizak.

Korišćenje Conversion Optimizer-a, sa više tipova konverzija i vrednosti u jednoj kampanji:

Conversion Optimizer će raditi sa više tipova konverzija i vrednosti u jednoj kampanji. Na primer, ako vaš sajt je postavljen tako da su proizvodi za prodaju uglavnom na različitim odredišnim stranicama, proverite svaki proizvod i odredišna stranica imaju svoju oglasnu grupu, a zatim podesite jedinstveni bid za svaku oglasnu grupu.

Smernice za izradu izmena u svojoj kampanji:

Conversion Optimizer je u stanju da se brzo prilagodi kada se naprave promene koje imaju manje efekte na stopu konverzije kampanje. Na primer, sledeći neće imati negativne posledice na vašu kampanju:

Menjanje maksimalnog CPA bida
 • Kreiranje nove oglasne grupe
 • Brisanje ili dodavanje ključnih reči
 • Praveći male promene u oglasima (kao što je mala promena teksta oglasa)
 • Promena tipa konverzije koji je prijavljen u kodu za praćenje (kao što su "Lead 'u' Kupi ')
Treba biti oprezan, međutim, da se ne naprave promene koje će imati značajan uticaj na stopu konverzije, kao što su premeštanje koda konverzije ili kombinovanje pet različitih kampanja u jednu. U tom slučaju, treba da isključite Conversion Optimizer u kratkom roku. (Imajte na umu da nagle promene stope konverzije mogu izazvati da AdVords sistem predvidi verovatnoću konverzije što može izazvati da prosečni CPA prelazi maksimalni CPA bid.)
Dok Conversion Optimizer može da se prilagodi na postepene promene u stopi konverzije, ako je vaša stopa konverzije menja dramatično iz dana u dan tokom jedne sezone, preporučujemo da pomno pratite uspešnost i prilagodite svoje bidove.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.