Moje beleške - 2.2 - Osnove upravljanja (2/2)
Dobro došli, gost
Username: Password: Zapamti me
VAŽNO!
Nezvanični forum posvećen pripremi ispita za Google Adwords sertifikate. Mnogi postovi i materijali nastali su u toku pripreme za polaganje ispita. Neki su proizvoljna tumačenja Google zvaničnog materijala, neki su bolji ili lošiji prevodi istog. Bold Brand ne garantuje relevantnost ovog materijala. Savetujemo da ispite priremate koristići isključivo zvanične Google-ove materijale. Forum koristite kao dopunski materijal i kao mesto na kojem ćete otkloniti eventualne dileme i nejasnoće u vezi AdWords-a.

Google, AdWords, AdSens, Google Display network, Google Search network, PageRank su vlasništvo Google Inc. Bold Brand nije u zvaničnim odnosima sa njima.
TEMA:

Moje beleške - 2.2 - Osnove upravljanja (2/2)

Moje beleške - 2.2 - Osnove upravljanja (2/2) 5 godina 1 mesec ago #58

Beleška iz zadatka za vežbu:

Na trećem slajdu - - Šta želite da postignete sa AdWord-s kampanjom?
Ovo je iako banalno i naizgled krajnje logično pitanje, ujedno je i jako nezgodno pitanje za klijente u Srbiji i regionu. Pored toga što je stručnost maketinškog kadra u firmama jako niska, mi nemamo formirano tržište za on-line reklamiranje. To znači, da mi ne možemo da očekujemo da će klijent znati šta želi da dobije kampanjom, već da moramo da ponudimo moguće benefite. Pri tome je važno:
 1. Ograditi se jer mi nismo u mogućnosti da dajemo obećanja koje treba Google da ispunjava
 2. Ograditi se jer mi samo pomažemo da se reklama klijenta dobro plasira, mi ne znamo hoće li se njihov proizvod/usluga prodati ili ne, mi samo postavljamo pripremljenu reklamu tako da za to postoje najveće šanse
 3. Ograditi se jer mi ne možemo biti odgovorni za izbor klijenta. Ako on izabere ciljeve koje mi zadovoljimo a ispostavi se da je izbor ciljeva bio pogrešan, klijent ne sme da posumnja na nasEvo i nekih pitanja iza samog vežbanja:
P: Odvajanje većeg budžeta za AdWords znači i da će se povećati broj klikova na reklamu?
O: Ne /To zavisi od same reklame, dizajna, poruke itd. ne od budžeta/

Organizovanje kampajna

Pre kreiranja nove kampanje, budite sigurni da ste razmislili o tome kako ćete je organizovati:
 1. Razmotrite opcije koje su potrebne za vašu kampanju. Može se desiti da trebate da ciljate na dve različite lokacije sa razmičitim tipom reklama ili različitim jezikom. Da biste to uradili, kreirajte više kampanja (multiple campaigns).
 2. Razmislite o tome da podelite kampanju po proizvodu kao što je prikazano na grafikonu. Ako prodajete cipele, onda razmotrite kreiranje jedne kampanje za čizme, jedne za štikle i jedne za papuče.
Ako tematski organizujete i grupišete kampanje, biće vam lakše da pregledate njihove rezultate.

kampanje.png


Sledi pitanje:
Koji je najbolji način da razdvojite kampanje:
website; brand; cost-per-click (CPC);alphabetical order

IMA DVA TAČNA ODGOVORA: :evil: :evil: :evil: website i brand!!! Treba štiklirati oba i primetiti da sa ovim možda mogu da se igraju na testu... da ponude dva tačna odgovora i da moraju oba da se obeleže.

Creating New AdWords Campaigns

U bilo kom momentu moguće je kreirati kampanju. Da bi se kreirala nova kampanja treba uraditi sledeće:
 1. Prijaviti se na AdWords nalog adwords.google.com.
 2. Ako je ovo prva kampanja, klikni na Create your first campaign. Ako ovo nije prva kampanja, klikni na dugme New campaign na Campaigns tabu
 3. Otvoriće se Settings tab kampanje gde treba početi podešavanje kampanje
 4. Nazovi kampanju, a onda izaberi druge opcije: jezik javnosti, mrežna podešavanja, licitacije, opcije za budžet i bsve druge dospune napredne opcije. Onda klikni na Save and continue
 5. Prati sledeća uputstva sa ekrana da bi uneo oglase, keywordse i placements-e.

Editing Existing Campaigns

Jednom kada je kampanja kreirana, mogu se menjati podešavanja i ažurirati sadržaj u bilo kom momentu. Da bi se vršilo podešavanje kampanje, kao što su lokacije, ciljanje ili opcije aukcije, treba kliknuti na Settings tab unutar kampanje. Da bu se ažurirao sadržaj kampanje ili njeno ime ili status (pauses, enabled, deleted), kliknite na Campaigns tab.
Sa Campaings taba, može se vršiti bulk ažuriranje (bulk edit) ili inline ažuriranje (inline edit).

Istovremeno ažuriranje više od jedne kampanje
 1. Ulogujte se na vaš AdWords nalog
 2. Navigirajte do "Campaigns" taba. Na vrhu campaign tabele videćete grupu dugmića i drop-down menije.
New campaign: Dugme za kreiranje nove kampanje

Edit: Pređite mišem preko stavke koju hoćete da ažurirate, uključujući i budžet, u napravite izmene direktno tu

Change status: Izaberite kampanju koju želite pauzirate (pause), omogućite/startujete (enable) ili obrišete i izaberite adekvatnu obciju iz drop-down menija

Ažuriranje Inline
Ova opcija omogućava brzo ažuriranje pojedinačne kampanje, njenog imena, statusa ili budžeta. Samo prelaskom miša preko reda u tabeli markiraće polja i omoćuiti njihovu izmenu.
 • STATIS drop down: Kliknite na drop-down meni do imena kampanje. Izaberite "Enabled" ili "Paused" da biste izmenili status kampanje
 • Name: Kliknite na ikonu olovke pored imena kampanje i moći ćete da izmenite naziv kampanje. Ako kliknete direktno na ime, otvoriće vam se stranica kampanje gde ćete moći da izaberete Ad grupe za kampanje.

Ažuriranje podešavanja kampanje (settings-a):

Podešavanja kampanje se koriste da bi se definisale grupe oglasa koje će biti aktivne, ko može videti oglase i kako će se oglasi plaćati. Evo kako ažurirati kampanje:
 1. prijavitese na AdWords nalog na adwords.google.com f
 2. Kliknite na ime kamanje koje hoćete da ažurirate
 3. Na Settings tabu, ažurirajte podešavanja koje biste želeli da menjate. Neophodno je da kliknete na Save posle svake promene.

Postoje podešavanja koje možete da ažurirate iz Settings taba.
 • Locations: Moguće je ciljati reklamama gotovo svaku lokaciju uključujući: zemlje, teritorije, regione, gradove ili proizvoljne oblasti. Na primer, možete ciljati specifičnan region unutar USA i nekoliko većih gradova u Evropi u kojima se govori Engleski jezik. /ovo se vidi da je Amer pisao... ko bi drugi mogao da pomisli da se u Evropskim gradovima izvan Britanije govori engleski/.
 • Languages: Kada odredite gde će se reklama prikazivati, AdWord sistem će proveriti koji je jezik korinik podesio u browseru i da li on odgovara ciljanom u kampanji. Na primer, samo korisnici koji imaju podešen Google interface na španskom će moći da vide reklame koje ciljaju španski jezik.
 • Networks and devicdes: Ova podešavanja određuju gde na internetu i na kojoj vrsti uređaja će se reklama pojaviti. Kod Google search ili serch partnerima /npr. AdSense/, može da se pojavi po strani, ispod ili iznad search rezultata, kao deo rezultata stranice dok korisnik navigira kroz nekakve liste na sajtu ili po drugim relevantnim pretragama... Na Display Networksima reklame se ciljaju automatski ka sadržaju URL-a /URL: ono što piše u address baru... gde ukucavate adresu sajta... kada ste na podstranici nekog sajta u URL-u postoje reči koje opisuju tu lokaciju, pa ih google koristi da bi snao gde da prikaze oglas a gde ne... ovo se sve zapravo odnosi na AdSense/ svake strane . Takođe je moguće da izaberete da li će se reklama prikazati na desktop i laptop kompjuterima , iPhone-u, HTC ChaCha-u, ili drugim uređajima koji imaju kompletne internet browsere ili na svim uređajima.
 • Bidding opcije: Osnovne bidding /aukcija/ opcije uključuju automatski bidding ili manuelni maksimum CPC bidding. Sa obe ove opcije, možete bidovati sumu koju želite da platite za klik na vašu reklamu. Vaše bidding opcije, u skladu sa vašim budžetom, je jedna načina da kontrolišete troškove vaše oglasne kamanje.
 • Budget: Ovo je suma koju komotno možete potrošiti svakog dana na AdWords-e. Jednom kada je vaš nalog aktiviran, možete menjati budžet u bilo kom momentu.
 • Ad scheduling: Ova podešavanja dozvoljavaju da precizirate odrežene sate ili dane kada želite da se AdWords oglasi pojavljuju. Takođe možete podesite bidd-ove ta vaše oglase tokom određenog vremenskog perioda.
 • Ad rotation: Biranjem ove opcije koliko često će se često jedan određeni oglas iz vaše grupe oglasa smenjivati sa drugim iz te grupe.
 • ---- Optimize (default): Sistem će birati reklame koje imaju najveći click-throught rate (CTR) ili Quality Score. Ove reklame će se na korisnicima prikazivati češće i reklame će se smenjivati dok će se reklama sa boljim klick-through-rate prikazivati češće.
 • ---- Rotate: Svaka reklama će se otprilike prikazati isti broj puta. Zbog toga što će se reklame sa nižim CTR-om prikazivati češće, izbor ove opcije može pogoršati prosečnu poziciju kampanje (npr. da ne bude prva nego treća) i da rezultira manjem broju relevantnih klikova
 • Frequency capping (važi samo za Display Network): Ovo podešavanje ograničava broj prikazivanja reklame na Dispay Networku pojedinačnom korisniku.
Poslednja izmena: 4 godina 10 meseci ago od Marijana.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.