Osnove web pretraživanja korišćenjem Google-a
Dobro došli, gost
Username: Password: Zapamti me
TEMA:

Osnove web pretraživanja korišćenjem Google-a

Osnove web pretraživanja korišćenjem Google-a 5 godina 2 nedelja ago #120

Izgled Google pretraživača je iznenađujuće jednostavan: forma za pretraživanje i nekoliko tastera. Ali, iza tog osnovnog interfejsa, tako privlačnog zbog jednostavnosti interfejsa, skrivena je snaga * Google okruženja i bogatstvo informacija koje stoji na raspolaganju. llkoliko koristite sintaksu
za pretraživanje do njenih krajnjih mogućnosti, Internet će postati vaš rudnik zlata.
Pretraživanje Interneta pomoću Google pretraživača ne mora se uvek svoditi samo na unošenju pojmova za koje tražite objašnjenje u polju za pretraživanje i nadanju da ćete dobiti ono što tražite. Google vam nudi nekoliko načina - upotrebom posebne sintakse i opcija za pretraživanje - kako bi preciznije definisali svoje kriterijume pretraživanja i pomogli da Google bolje razume ono što ste tražili. Detaljnije ćemo analizirati moćnu, dokumentovanu posebnu sintaksu Google pretraživača, i prikazati kako da je koristite do krajnjih granica. Razmatraćemo osnove pretraživanja Google pretraživačem, džoker znake, ograničenja po pitanju broja ključih reči za pretraživanje, sintaksu za specijalne slučajeve, kombinovanje elemenata sintakse, napredne tehnike pretraživanja i korišćenje specijalizovanih rečnika termina, uključujud sleng i žargonske izraze.

Svaki put kada pretražujete više od jedne ključne reči u isto vreme, okruženje za pretraživanje ima odgovarajuću strategiju koju primenjuje po definiciji za rukovanje tim ključnim rečima i njihovo kombinovanje. Mogu li se ove ključne reči pojaviti pojedinačno bilo gde u okviru stranice sa tekstom, ili moraju da budu neposredno jedna pored druge? Da li će okruženje za pretraživanje tražiti obe ključne reči u isto vreme ili će pretraživanje obavljati samo na osnovu jedne od njih?

Pretraživanja na osnovu fraze

Google pretraživač po definiciji pretražuje pojave ključnih red koje ste definisali, bilo gde na stranici, bilo da su jedna pored druge ili razbacane po stranici. Da biste kao rezultat vratili stranice koje sadrže red u određenom redosledu, postavite ih u okviru znaka navoda, pretvaraju vaše pretraživanje na osnovu ključnih red u pretraživanje po frazama, kako se to kaže u okviru Google terminologije.

Ukoliko unesete sledeće ključne reči za pretraživanje:

biti ili ne biti

Google pretraživač će pronađ sve Internet lokacije u okviru kojih se ove ključne reči pojavljuju bilo gde na strania. Ukoliko želite da Google pronade sve slučajeve kod kojih se javljaju ključne reči zajedno kao fraza, postavite ih između znaka navoda, na sledeđ način:

" biti ili ne biti"

Google će vratiti rezultate samo u slučaju da se ove reči pojavljuju jedna pored druge (da ne pominjemo ekspliatno uključivanje reči koje se često pojavljuju, kao što su "ili" i "ne").

Pretraživanje na osnovu fraza je takođe korisno kada želite da pronađete frazi, ali niste potpuno sigurni o njenoj preciznoj formi. To se realizuje u kombinaciji sa džoker znacima.

Osnovne bulove operacije


Da li pretraživač traži sve ključne reči ili bilo koju od njih, zavisi od toga šta je njegova osnovna bulova operacija koju koristi. Pretraživači mogu po definiciji da upotrebljavaju bulov operator AND (pretraživanje svih ključnih reči) ili bulov operator OR (pretraživanje bilo koje ključne reči). Naravno, čak i u slučaju da je pretraživač po definiciji postavljen tako da se pretražuju sve ključne reči, vi možete obično dati posebne komande kako bi se pretraživanje obavilo tako da se pretražuje samo neka ključna reč. Ukoliko se ne zadaju posebne instrukcije, pretraživač će se vratiti na podešavanja koja su mu određena po definiciji.
U slučaju Google pretraživača, po definiciji se koristi bulov operator AND, što znači da, ukoliko unesete upit pomoću ključnih reči bez korišćenja modifikatora, Google će pretraživati sve ključne reči u upitu. Na primer, ukoliko pretražujete sledeće:

snowblower Honda "Green Bay"

Google pretraživač će tražiti sve ove reči. Ukoliko više volite da definišete da je bilo koja reč ili fraza prihvatljiva, postavite bulov operator OR između svake od njih:

snowblower OR snowmobile OR "Green Bay"

Upozorenje:
Obavezno vodite računa o tome da OR pišete velikim slovima - ukoliko or napišete malim slovima, nećete dobiti ispravan rezultat.


Ukoliko konkretno želite rezultat vezan za jedan izraz zajedno sa jednim od dva ili više drugih izraza, grupišite te druge izraze pomoću zagrada, kao što je to prikazano u sledećem primeru:

snowblower (snowmobile OR "Green Bay")

Ovaj upittraži reč "snowmobile" ili frazu "Green Bay" zajedno sa rečju "snowblower" (aparatza čišćenje snega). Kao zamena za OR može se upotrebljavati nešto što je pozajmljeno iz carstva računarskog programiranja, a to je karakter | (eng. pipe - cev), koji se koristi na sledea način:

snowblower (snowmobile | "Green Bay")

Negacija


Ukoliko želite definisati da element vašeg upita ne sme da se pojavljuje u dobijenim rezultatima, napišite ispred tog elementa znak - (znak minus ili crtu):
snowblower snowmobile -"Green Bay"

Ovaj upit će tražiti stranice koje sadrže obe rea: "snowblower" (aparat za čišćenje snega) i "snowmobile" (motorno vozilo za kretanje po snegu), ali ne i frazu "Green Bay".
lločite da se simbol - nalazi neposredno ispred reči ili fraze koju ne želite da se pojavljuje u okviru rezultata.

Ukoliko postoji razmak između njih, kao u primeru koji sledi, nećete dobiti rezultat koji ste očekivali:

snowblower snowmobile - "Green Bay"


Eksplicitna inkluzija

U celini gledano, Google će pretraživati sve ključne reči i fraze koje ste naveli (naravno, sa izuzetkom onih koje ste naznačili znakom -). Međutim, postoje izvesne reči koje će Google pretraživač ignorisati, pošto se one smatraju suviše čestim i uobičajenim da bi bile od bilo kakve koristi prilikom pretraživanja. Te reči, kao što su (da navedemo samo neke od njih) "I", "a", "the" i "of', nazivaju se stop reči, odnosno često korišćene reči.
Možete naterati Google pretraživač da uzme u razmatranje i često korišćenu reč tako što ćete ispred nje napisati karakter + (plus), na sledeđ način:

+the king

Često korišćene reči koje se javljaju u okviru fraze se ne ignorišu. Ukoliko unesete sledeću frazu i ključnu reč:

"the move" glam

upit će kao rezultat dati mnogo precizniju listu poklapanja, u odnosu na to da ste uneli sledeće ključne reči:

the move glam

i to samo zato što Google pretraživač uzima u obzir reč "the" u prvom primeru, ali je ignoriše u drugom primeru.

Sinonimi

Svako od nas ima čest osećaj da nešto nedostaje, kada je reč o korisnim rezultatima pretraživanja, zato što ključna reč ili ključne reči koje ste izabrali nisu i jedini način na koji možete da izrazite ono što želite da pronađete.
Operator Google pretraživača koji definiše sinonime, karakter ~ (tilda), koji se piše ispred bilo kog broja ključnih reči u vašem upitu, zahteva od Google pretraživača da uključi ne samo one rezultate koji se zasnivaju na potpunom poklapanju, već i ono što on smatra sinonimima za svaku od navedenih ključnih reči. Ako unesete sledeću ključnu reč:

~ape

dobićete kao rezultat sve ono što je vezano za ključne reči monkey (majmun), gorilla (gorila), chimpanzee (šimpanza) i druge reči engleskog jezika (u jednini i množini) koje su vezane za reč ape (majmun), na isti način kao da ste uneli ključne reči:

monkey gorilla chimpanzee

pa čak i neke pojmove o kojima niste ni razmišljali da ih uključite u svoj upit.
Google pretraživač određuje sinonime algoritamskim putem, tako da ćete možda biti prilično iznenađeni kada otkrijete rezultate koji su zasnovani na rečima koje vaš bogati rečnik sinonima (tezaurus) ne bi predložio. (Sinonimi su na stranici sa rezultatima označeni podebljanim slovima, na isti način kao što su označene ključne reči koje ste koristili, tako da ih je lako uočiti).

Opseg brojeva

Tražite idealan par Prada cipela (eng. Prada pumps), veličine 5 ili 6? llnesite sledeđ upit kako biste pronašli željeni broj:

prada pumps size 5..6

Ili možda želite da potrošite 800 $ do 1.000 $ na jedan lep digitalni SLR aparat; koristite sledeće ključne reči prilikom pretraživanja:

slr digital camera 3..5 megapixel $800..1000

Jedna stvar koju treba da zapamtite je da uvek obezbedite neki smisao za dati skup brojeva, na primer, $, veličinu, kg i slično.

Sintaksu za opseg brojeva možete upotrebljavati sa samo jednim brojem, definišuđ na taj način maksimalnu ili minimalnu vrednost u okviru svog upita. Da li želite da pronađete neku površinu u državi Montana čija je površina najmanje 500 jutara (eng. acres)? Nema problema, unesite:

acres Montana land 500..

Sa druge strane, možda biste želeli da proverite da li kišni mantil (eng. raincoat) koji kupujete ža svog terijera nije skuplji od 30 $. I to je moguće pretražiti:

raincoat dog ..$30
Savet
Google pretraživač u procesu pretraživanja ne prepoznaje specijalne karaktere kao što je $. Ali, pošto je znak $ neophodan za opisivanje osobina brojeva, možete ga upotrebljavati u svim vrstama pretraživanja. Probajte da pretražujete na osnovu ključnih reči "yard sale" bargains 10 ("yard sale" - prodaja u dvorištu; bargains - pogodbe), a zatim "yard sale" bargains $10. Da li ste primetili da drugo pretraživanje daje mnogo manji broj rezultata? To je zato što Google pretraživač traži potpuno poklapanje sa $10.


Jednostavno pretraživanje i Feeling Lucky taster

Taster I'm Feeling Lucky™ (srećan sam) je veoma lepa stvar. Umesto da vam pruži listu rezultata iz koje ćete sami birati ono što vas interesuje, prikazano vam je samo ono što Google pretraživač smatra najznačajnijim stranicama za vaše pretraživanje (odnosno, prvi rezultat u listi). Unos ključnih reči washington post i pritiskanje tastera I'm Feeling Lucky vodi vas neposredno do stranice unmv.washingtonpost.com. Ukoliko unesete ključnu reč president, ona će vas odvesti do web stranice mvw.whitehouse.gov.

Upotreba malih i velikih slova

Neka okruženja za pretraživanje razlikuju mala i velika slova; to znači da ona obavljaju pretraživanja na osnovu upita koji su pisani i malim i velikim slovima. Ukoliko u takvom okruženju unesete frazu "GEORGE WASHINGT0N", ono neće pronađ "George Washington", "george washington" i bilo koju drugu kombinaciju malih i velikih slova.
Google ne razlikuje mala i velika slova. Ukoliko kao ključnu reč unesete Three, three, ThrEE, pa čak i ThrEE, dobićete iste rezultate.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.
The following user(s) said Thank You: superm