Napredno pretraživanje
Dobro došli, gost
Username: Password: Zapamti me
TEMA:

Napredno pretraživanje

Napredno pretraživanje 5 godina 2 nedelja ago #124

Jednostavno pretraživanje koje Google pretraživač nudi po definiciji omogućava vam da uradite dosta toga, ali ne i sve što može da vam padne na pamet. Stranica za napredno pretraživanje Google pretraživača {unmv.google. com/advanced_search ?hl=en), prikazana na slici 1.1, pruža veđ broj opcija, kao što je pretraživanje na osnovu datuma i filtriranje pretraživanja, sa opcijama za pretraživanje po principu "popunite prazna mesta", za one koji ne mogu jednostavno da zapamte sve specijalne sintaksne elemente.
Najveđ broj opcija prisutnih na ovoj stranici su same po sebi jasne, ali mi ćemo ovde dati pregled tipova pretraživanja koja bi bilo teško ostvariti korišćenjem interfejsa koji se sastoji od jednog jedinog polja za unos teksta, a koji se koristi prilikom jednostavnog pretraživanja.

pretraga.png


Reči koje definišu upit

Pošto Google pretraživač po definiciji koristi bulov operator AND, ponekad je teško logiČki definisati varijante konkretnog upita. Korišćenjm polja ža unos teksta na vrhu stranice za napredno pretraživanje, vi možete odrediti reči koje moraju da se pojave (tačne fraze, liste reči, bar jednu reč koja mora da se pojavi), kao i reči koje treba isključiti.

Jezik
Korišćenjem padajućeg menija za izbor jezika (eng. Language), vi možete definisati na kom jeziku moraju biti sve stranice koje se dobijaju kao rezultat, od arapskog do turskog.

Format datoteke
Opcija za definisanje formata datoteke (eng. File Format) omogučava vam da uključite ili isključite nekoliko različitih formata datoteke, na primer Microsoft Word ili Excel datoteke. Postoji nekoliko Adobe formata (najpoznatiji je PDF), kao i Rich Text Format u vidu opcije. Ovo je mesto gde je naptedno pretraživanje u najvećem obimu ograničeno; postoji doslovce nekoliko desetina formata datoteka koje Google može da pronađe, a ovaj skup opcija predstavlja samo mali podskup od njih. Da biste pretraživali druge tipove, koristite sintkasni element f iletype: koji je opisan ranije u odeljku "Specijalni sintaksni elementi".

Datum
Polje Date vam omogućava da definišete rezultate pretraživanja koji su modifikovani u poslednja tri meseca, u prethodnih šest meseci ili godinu dana. Ovo pretraživanje na osnovu datuma ima veća ograničenja u odnosu na daterange: sintaksni element, pomoću koga možete definisati pretraživanje za konkretan datum, ali Google pretraživač stoji iza rezultata koji se generišu pomoću datumske opcije u okviru dijaloga za napredno pretraživanje, ne sankcionišuđ pri tome pretraživanje uz upotrebu daterange: sintaksnog elementa.

Slučajevi
Korišćenjem padajućeg menija za definisanje slučajeva (eng. Occurrences), vi možete definisati gde bi navedeni izrazi trebali da se pojave. Opcije koje su ovde ponuđene, a koje su različite od onoga što je dato po definiciji, u opštem slučaju oslikavaju allin*: sintaksne elemente - u naslovu (allintitle:), tekstu (allintext:), URL adresi (allinurl:) i opisu linka (allinanchor:) na razmatranoj stranici.

Domen
Karakteristika domena je da je to, zapravo, interfejs za site: sintaksni element. Omogućava i negaciju, koja je objašnjena ranije, kako bi se eksplicitno naglasili oni rezultati koje ne treba vratiti prilikom pretraživanja date stranice ili domena.

Sigurno pretraživanje
Napredno pretraživanje koje pruža Google pretraživač nudi vam i opciju filtriranja dobijenih rezultata korišćenjem opcije za sigurno pretraživanje (eng. SafeSearch). Ova opcija filtrira samo eksplicitni seksualni sadržaj (suprotno u odnosu na neke sisteme za filtriranje koji filtriraju pornografiju, materijal koji potpiruje mržnju, informacije o kockarskim igrama i drugo). Zapamtite da automatsko filtriranje nije 100% uspešno.

Dodatna svojstva Google pretraživača

Ostatak stranice obezbeduje pojedinačne forme za pretraživanje za druga svojstva Google pretraživača, uključujuđ i pretraživanje vesti, pretraživanje specifičnih stranica, kao i linkove na neke tematske pretraživače posebne namene koje nudi Google. Pretraživanje vesti i ostali tematski pretraživači fiinkcionišu nezavisno od glavne forme za napredno pretraživanje koja se nalazi na vrhu njihove stranice.
Stranica za napredno pretraživanje je laka za rukovanje kada treba da koristite njene jedinstvene karakteristike ili vam je neophodna pomoću formiranju složenijeg upita. Njen interfejs, koji se sastoji od polja u koja treba da popunite podatke, će biti koristan za slučajnog korisnika pretraživača ili za nekoga ko želi da neko detaljnije pretraživanje obavi na ispravan način. Već smo rekli da je ovakvo pretraživanje ograničeno na druge načine; teško je koristiti kombinovanu sintaksu ili kreirati pretraživanje korišćenjem operatora 0R. Na primer, ne postoji način za pretraživanje tipa site:edu 0R site:org korišćenjem opcija koje nudi napredno pretraživanje. Ovo pretraživanje mora da se obavi pomoću polja za pretraživanje Google pretraživača.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.