Reklamiranje na Google način
Dobro došli, gost
Username: Password: Zapamti me
TEMA:

Reklamiranje na Google način

Reklamiranje na Google način 5 godina 2 nedelja ago #128

Verovatno ste primetili reklame na stranici Google pretraživača - a možda i niste. Ipak, one postoje, i nalaze se na obodu svake Gogle stranice sa rezultatima. Ponovimo još jednom, niko vas ne krivi što ste prevideli reklamne poruke, pošto su one malih dimenzija, predstavljene u tekstualnom Obliku i potpuno nenametljive. I pored svega toga, one su efikasne. Ispostavilo se da skrivanje jasnih reklama, lako uočljivih na osnovu sadržaja, predstavlja veliko olakšanje prilikom koriščenja weba koji se sastoji od drečavih (i bukvalno svetlećih) reklama koje vas šokiraju i dosaduju vam na način na koji ih nije lako ignorisati. Posetioci web stranica su naučili da ignorišu tradicionalne reklame predstavljene u vidu standardnih reklamnih tabli (bilborda) i udube se u tekstualni sadržaj - i tu stupaju na scenu Google AdVVords reklame.
Ali, jednostavan prelazak pogledom preko tekstualnih reklama nije dovoljan. Pritiskanje linka - pritiskanje teksta reldamne poruke i pristupanje stranici oglašavača i opisima njegovih proizvoda - je ono što se računa. Ovo je trenutak kada Google AdWords servis zasija punim sjajem. Njegove reklamne poruke nisu jednostavne rotirajuće reklame koje podsećaju na bacanje novčića u vis; one su u svakom pogjedu podjednako relevantne kao i sami rezultati vašeg pretraživanja. Postavite Google upit oblika "volvo safety" (volvo bezdednost) i pored izveštaja o bezbednosti Volvo vozila i testiranju na izdržljivost u toku sudara, uočićete reklame vezane za bezbednost auto- mobila firme CARFAX (unvw.caifax.com) i Volvo aukcije koje se odvijaju na stranici CHEAPCarFinder.com (umnv.cheapcarfinder.com.). Iskoristite ključnu reč pirates i dobićete (bar u trenutku dok ovo pišemo) reklamu za Walmart. Kakve veze Walmart ima sa piratia, pitate se? Izgleda, nema preteranu vezu, ali čim se nalazi u okviru rezultata AdWord servisa, mora da je iz nekog razlo- ga tu i dospeo. Pritisnite link i pretraživač Walmart prizvoda će dati kao rezultat igru za Gameboy konzolu, kao i VHS i DVD verzije Diznijevog filma Pirati sa Kariba (u originalu - Pirates of the Caribbean). Ukoliko Google nema ništa relevantoo za prikazivanje, neće ni prikazivati reklame.

Google AdSense servis

AdSenseTM (unvw.google.com/adsense) je Google servis za reklamiranje, čiji je cilj upravo pružanje reklamne magije vašoj web stranici. Sa preko 150 hiljada firmi prijavljenih na servis za reklamiranje, sigurno da postoje reklame koje će zainteresovati posetioce vaše web stranice, bilo da se oni interesuju za bejzbol, računare ili sakupljanje retkih kašika.

Google AdWords servis


Sa druge strane medalje u odnosu na AdSense servis nalazi se Google servis AdWords (adwords.google.com), izvor iz koga se izdvajaju sve rekiamne poruke. AdWords je baza sa oko 150 hiljada oglašavača, od proizvođača robe široke potrošnje do najveđh svetskih kompanija, pri čemu sve one teže da učine svoje prisustvo prepoznatljivim, a proizvode raspoloživim u okviru Google stranice sa rezultatima pretraživanja.
I u pravom Google duhu, AdWords servis je mnogo drugačiji od bilo kog servisa za reklamiranje koji ste do sada viđali. Praktično ne postoji barijera kada je reč o cenama; svako ko ima i nekoliko dolara koji mu stoje na raspolaganju za marketinške akcije, može kupiti nekoliko ključnih reči. Sve ovo je tako jednostavno da čak i onaj ko nema nikakvog marketinškog iskustva može da se snađe u svemu tome. Drugim rečima, postoji dosta toga što AdWords servis nudi, a jednostavnost servisa može vas dovesti do grešaka.


Napomena
Ova knjfga, koja je usmerena na interesantne trikove, alate i tehnike, nema nameru da bude sveobuhvatni uvod u Google programe za reklamiranje. Kako biste dobili sveobuhvatni uvod i detaljnu analizu vezanu za Google reklamiranje, nabavite primerak knjige Google: The Missing Manual (www.oreilly.com/catalog/googletmm; izdavač 0'Reilly) čiji su autori Sara Milštajn (Sarah Milstein) i Rael Dornfest.


Izvući najviše iz AdWords servisa

Gostujući komentar Endrjua Gudmana (Andrew Goodman), iz kompanije Traffick, o tome kako pisati izuzetne AdWords reklamne poruke.


AdWords servis (adwords.google.com) nije ništa više od jednog tipa programa za reklamiranje od koga očekujete da na najbolji način iskoristi pamet Ijudi koji rade u Google kompaniji. Projektanti sistema za reklamiranje su temeljno razvili sistem, tako da obezbedi precizne rezultate po niskoj ceni i uz malo uloženog truda - to je zaista dobra kombinacija. Posledica toga je da zahteva malo zdravorazumskog razmišljanja kako bi reklamna kampanja došla do tačke kada zaista počinje da daje rezultate.
Kada je reč o velikim oglašavačima, AdWords Select servis je tako jednostavan da ne zahteva nikakvo dodatno razmišljanje. U okviru nekoliko nedelja, ved oglašavači će imati dovoljnu količinu podataka kako bi mogli da odluče da li da značajno prošire svoj reklamni program pomoću AdVVords Select servisa ili možda da otvore nalog za posebne oglašavače.
Pretpostavićemo da ste upoznati sa načinom na koji fimkcioniše reklamiranje po principu cost-per-click (oglašavač plaća odgovarajuću sumu novca svaki put kada neko iskoristi link koji vodi do njegove web stranice). AdWords Select reklame se trenutno pojavljuju neposredno pored rezultata pretraživanja na stranici Google.com (i nekim internacionalnim verzijama ovog pre- traživača) i pored rezultata na AOL, kao i još nekim velikim pretraživačima. Postoje i mnogi drugi načini za realizovanje ovakvog oblika reklamiranja. Mi smo se ovde fokusirali na neke tehnike koje mogu pretvoriti jednu prosečnu i neuspešnu kampanju u onu koja zapravo donosi novac oglašavačima, a da se u isto vreme poštuju pravila i vodilje koje je definisala Googje kompanija.
Jedna stvar koju moramo još na početku da razjasnimo je da rekiamiranje pomoću Google pretraživača nema nikakve veze sa potrebom za indeksiranjem vaših stranica na Google prertaživaču. Pretraživač ostaje potpuno nezavisan od programa za reklamiranje. Reklame se nikada ne pojavljuju u okviru rezultata pretraživanja.
Ponudičemo vam četiri osnovna saveta vezana za postizanje najboljih rezultata pomoču AdWords Select kampanje, ali pre toga, počećemo sa četiri osnovne pretpostavke:

  • Veliki broj prelazaka na vašu stranicu na osnovu raspoloživih linkova za reklamiranje (click-through rate - CTR) štedi vam novac, tako da je ovo jedan od glavnih razloga za korišćenje AdWords Select servisa za reklamiranje. Google je postavio poseban sistem za vrednovanje ključnih reči kako bi nagradio oglašavače koji imaju veliki broj poseta svojim stranicama na osnovu raspoloživih linkova za reklamiranje. Zbog čega? Odgovor je veoma jednostavan. Ukoliko se dve reklamne poruke prikazuju 100 puta, reklamna poruka čiji je link pritisnut 8 puta generiše prihod za Google duplo veđ od reklamne poruke čiji je link pritisnut 4 puta za vreme istih 100 rezultata upita. Zbog toga, ukoliko je vaš CTR koeficijent 4%, a vašeg konkurenta samo 2%, Google će to uzimati u obzir prilikom vaše ponude. vaša ponuda se tada uzima kao dvostruko "vrednija" od ponude vašeg konkurenta.
  • Veoma male vrednosti CRT koeficijenta su loš znak. Google onemogućava korišćenje ključnih reči čija je vrednost CTR koeficijenta manja od dozovljenog praga ("0,5% u odnosu na položaj reklame na stranici", što dragim rečima znači 0,5% za reklamu na prvoj poziciji, a nešto manje za reklame koje se nalaze na nižim pozicijama na stranici sa rezultatima). Celokupna kampanja će biti postepeno onemogućena ukoliko u celini gledano CTR koeficijent padne ispod vrednosti 0,5%.
  • Neodobravanje određenih postupaka od strane Google uređivačkog odbora jeste nešto što se često dešava u ovom poslu. Kopija vaše reklame ili izbor Mjučnih reči može s vremena na vreme da naruši vodilje koje je definisao Google uređivački odbor. Još jednom da ponovimo, veoma je teško uspešno voditi kampanju kada su veliki njeni delovi onemogućeni. Ovo morate da tretirate kao normalni deo procesa i ne smete pri tome da odustanete ili da se uspaničite.
  • AdWords Select sistem je kreiran tako da podseća na jednu laboratoriju za reklamiranje; drugim rečima, eksperimentiše sa varijacijama Mjučnih reči i malim varijacijama u samom predstavljanju reklame. Nijedan stručnjak vam ne može unapred ređ koje će vam biti "magične reči vezane za reklamiranje", a to bi bilo i neodgovorno, pošto Google nudi detaljno izveštavanje u realnom vremenu koje može da vam kaže veoma brzo šta privlači, a šta ne privlači pažnju Internet korisnika.

Od sada pa nadalje, imajte u vidu ove četiri osnovne pretpostake kako biste postigli što veću vred- nost CTR koeficijenta i omoguđli da vaša kampanja bude u dozvoljenim granicama.

Poklapanje može da dovede do dramatičnih razlika
Verovatno ćete poželeti da organizujete ključne reči i fraze svoje kampanje u nekoliko različitih grupa reldama (to je lako uraditi u okviru Google interfejsa). To će vam pomod da pređznije povežete ključne rea sa tekudm rečima koje se pojavljuju u naslovu vaših reklama. Kreiranje potpuno razliatih reklama, tako da su tesno povezane sa rečima u svakoj grupi ključnih reoi koje ste postavili zajedno, predstavlja dobar način da povečate vrednost (Jl'R koefidjenta. Možda ćete pomisliti da naslov reklame (reamo, "DduxeTopsoiI in Bulk" - plodna zemlja prve kategorije) daje iste rezultate kao i skup rea koje znače u suštini istu stvar. Drugim reama, možete pomisliti da naslov ove reklame daje istu vrednost CTR koefiajenta kao i fraza "bulk topsoil", kao što bi postigli sa sličnom frazom (na primer, "fancy dirt wholesaler" - prodaja luksuzne zemlje). Medutim, to nije tako. Potpimo poklapanje dovodi do veče vrednosti CTR koefidjenta.
Ukoliko brižljivo vodite računa o tome da vaše ldjučne red budu u razumnom nivou bliske sa naslovima vaše reklame, to će dovesti do toga da postignete bolje rezultate od svoje konkurenaje koja o tome vodi manje računa.
Ukoliko imate nekoliko spedfičnih proizvodnih linija, trebalo bi da razmislite o preciznijem definisanju razliatih grupa ključnih fraza koje su vezane za konkretnu reklamu, što je napisano konkretno za svaku proizvodnu liniju. Ukoliko se vašim klijentima dopada vaša prodavnica zato što nudite, na primer, određene spedjalizovane vrste viria, kreirajte grupu reklama sa "ice wine" (slatko vino) i povezanim ključnim redma, sa "iCe wine" kao naslovom reklame. Ne očekujte da će slične generičke reklame mođ da se primene i u drugim slučajevima. Neko ko se posebno interesuje za slatka vina pokušaće da pronade dobavljača koji se spedjalizovao u ovOj oblasti. Ovi korisnid verovatno neće pritisnuti link koji vodi do stranice dobavljača koji samo uopšteno govori o vinima i neće obaviti kupovinu kod njega. Korisnia pretraživača su strastveni ljubitelji speafičnosti, i njihovi upiti su veoma precizni. Pokušajte da iskoristite ovu strast i preciznost.
Još jedna korist od korišćenja predznijih ključnih red u okviru reklamnih poruka je ta da ne morate da plaćate za korišćenje linkova od strane nekvaiifikovanih kupaca, tako da će verovatno i broj korisnika koji posećuju vašu stranicu i ostvaruju kupovinu na njoj biti znatno veđ.

Podešavanje reklamnih poruka u opštem slučaju poboljšava jasnoću i direktnost


U opštem slučaju, kada je reč o reklamama, ne nailazimo na glavne tajne vezane za autorska prava. Psihološki trikovi za privlačenje većeg broja ljudi da iskoriste određeni link, pre svega, može da privuče ved broj nekvalifikovanih kupaca. Ali, postoje i situadje kada tekst reklamne poruke izlazi iz okvira onoga što se smatra "razumno dobrim kada je reč o funkaonisanju". U takvim slučajevima, veoma mala vrednost CTR koefidjenta uništava sve vaše šanse, pa biste ubrzo mogli da prekinete sa prodajom.
Razmotrite korišćenje Goldilocks metoda za detektovanje reklamnih poruka koje daju loše rezultate. Mnoge reklamne poruke imaju veoma slabe efekte na potenajalne kupce. Previše tehnički žargon može biti nerazumljiv i neinteresantan čak i stručnjadma, posebno kada se ima u vidu da je web još uvek emodonalni medijum i da ljudi prvo razmatraju rezultate pretraživanja, pa se tek onda usmeravaju na reklamne poruke.
Sleded primeri prikazuju reklamne poruke koje nemaju velikog uticaja na potendjalne kupce: Brže DWMGT aplikacije
Kreirajte GMUI module 3x bezbednije nego pomoću KLT. V. 2.0 označena kao "najbolji plingtonferg" od strane WRSS Mag.
Ni jedan jedini prelazak na vašu stranicu na osnovu raspoloživih linkova za reklamiranje. Kampanja polako posustaje. vaša web stranica postaje jedna od najčuvanijih svetskih tajni.
Zbog toga jedan majstor svog zanata (vlasnikov rodak) preuzima stvar u svoje ruke i pokušava da vam reši problem. Nažalost, ovaj novi kreativni genije se bado na posao nakon boljeg dela nedelje, u okviru koga je poseđvao rejv žurke, bio drugi u takmičenju vožnje snouborda i negovao svoje brojne pirsinge. Njegova agenaja radi za televiziju koja se nalazi na listi 500 najboljih kompanija u SAD koja prikazuje preglede rejv žurki. Naravno, to su bili pregledi rejvova koje su obavljal obrazovani ljudi i njegovi prijatelji, pošto za klijentsku IV nije bila isplativa kampanja u kojoj bi učestvovale poznate osobe.
Pregled stranice koji je uradio majstor izgieda ovako: Reemar aplikacije razbijajul
Reemar ProblemSolver 2.0 je stvarno dobra stvar. Ne dozvolite da bezbednost vaše kompanije zavisi od lenština iz BigCorp.
Nažalost, na mediju koji nije vizuelan, i sa samo nekoliko reči koje stoje na raspolaganju, pravi genije za reklamiranje nikada neće biti potpuno zadovoljan. Internet korisnid ne pritiskaju link, a možda su čak i uvređeni reklamnom porukom i smeta im to što im Google nudi.
Najjednostavnije rešenje je korišćenje nečeg ne preterano glamuroznog, ali potpuno jasnog, kao što je:
Jednostavan i moćan zaštitni zid
Reemar ProblemSolver 2.0 ima bolje performanse nego BigCorp Exacerbator 3 prema 1 u industrijskim testovima.
Ne možete sve red pomoću kratke reklamne poruke. One zapravo pružaju dovoljno spedfične (i istinite) informadje koje mogu da zainteresuju dljnu grupu. Onda kada pritisnu link, na vašoj web stranid će otkriti i više nego dovoljno informadja. Ukratko, vaša reklamna poruka treba da bude jasna. Kako je sve ovo povezano sa glavnim otkrovenjem vezanim za pisanje kratkih reklamnih tekstova?
Dobra stvar je da, ukoliko ste skloni da sami spoznajete stvari, možete testirati performanse sva tri stila veoma brzo i jevtino, tako da ne morate da provedete celu nedelju mučeđ se u vezi toga.

Budite radoznali i reagujte pre nego što dođe do konfrontiranja sa uredničkom politikom (ali nemojte da kukate)


Urednički pregled sadržaja je jedan veliki zadatak ljudstva koje realizuje Google AdWords servis - zadatak koji ih često dovodi u konfrontaciju sa oglašavadma, koji ne žele da budu sputani. U najvećem delu, pravila su definisana u najboljem interesu ovog reklamnog medijuma kada se gleda duži vremenski period, pošto su pravila postavljena tako da održavaju korisničko poverenje u kvalitet onoga što se pojavljuje na stranid sa rezultatima kada korisnik ukuca nešto u polje za unos upita u okviru pretraživača. Međutim, ljudske greške mogu dovesti do toga da se kampanja razmatra na nepravedan način zbog pogrešnog shvatanja. Ili je možda pravilo dvosmisleno i ne razumete ga na pravi nadn.
Odgovorite na uredničke poruke o neodobravanju vasih postupaka (one obično dolaze sa adrese Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.). Postavljajte pitanja sve dok ne dobijete zadovoljavajuđ odgovor vezan za primenu odgovarajućeg pravila, pošto to utiče na vaŠ posao. To ima za posledicu da što više Google zna o poslu kojim se bavite, više će se potruditi da vam pomognu da poboljšate svoje rezultate, tako da se nemojte ustručavati da im date detaljno objašnjenje u svojim zabeleškama. Glavna stvar je da ne dozvolite da vaša kampanja bude onemogućena zbog toga što ste zbunjeni ili iznervirani zbog neodobravanja od strane Google kompanije. Napravite tražene prepravke, postavite odgovarajuća učtiva pitanja i nastavite dalje sa reklamiranjem.

Izbegnite zamku "razmišljanja članova zatvorenog kruga" i iskoristite prednosti granularnog razmišljanja


Korišćenje listi specijalizovanih kijučnih reči će vam verovatno pomođ da privučete zainteresovane kupce, plaćajud nižu cenu po jednom pritisku linka i time postid veću prodaju, nego u slučaju kada biste upotrebljavali opštije industrijske ključne red. Korišćenje ključnih red iz spedjalizovanih rediika u okviru svoje reklamne poruke predstavlja ispravnu strategiju.
Ipak, manje uspešna strategija je da se izgubite u sopstvenom veoma spedjalizovanom nadnu razmišljanja prilikom razmišljanja kako da definišete svoju kompaniju. Imajte u vidu da se ovaj medijum zasniva na ponašanju korisnika pretraživača. Nećete dobiti nove kupce generisanjem liste razlidtih načina korišćenja terminologije koju, zapravo, samo rukovodstvo, vaša konkuren- dja ili partneri upotrebljavaju, osim u slučaju da se vaša kampanja ne odvija iz dste sujete.
Podelite stvari u granularne delove i upotrebljavajte industrijski žargon tamo gde možete da privučete potendjalnog kupca, ali u onom trenutku kada utvrdite da navodite fraze koje samo viaši konkurenti mogu da razumeju ili kovanice koje su smišljene na poslednjem sastanku upravnog odbora koji je beskrajno dugo trajao, zaustavite se! Počeli ste da razmišljate na način na koji razmišljaju danovi zatvorenog kruga ljudi. Raded na taj naan, zaboravljate na kupca i na ulogu koje marketinško istraživanje mora da ima u ovom tipu kampanje.
Ovo zvud veoma jednostavno kada se izgovori, ali sa izborom vaših AdWords Select ključnih red, vi ne opisujete svoj biznis. Vi pokušavate da koristite fraze koje bi kupd koristili kada bi pokušali da opišu problem koji imaju, spedfičnu istvar koju traže ili temu koja ih privlači. Opis poslovanja vaše kompanije, nasuprot onome što vaši kupd i potendjalni kupci koriste prilkom pretraživanja weba. Velika razlika, (U ovom trenutku, ukoliko to većniste učinili, najbolje je da se ponovo vratite unazad i ponovo pročitate Cluetrain manifest (Cluetrain Manifesto) kako biste potpuno razumeli ovaj nadn razmišljanja koji se kreće od opštih ka konkretnim stvarima).
Jedan od nadna za otkrivanje šta kupci traže je korišćenje Wordtracker servisa (http://www.word- tracker.com) ili nekih drugih alata za pretraživanje Mjučnih rea (kao što je onaj koji Google nudi kao deo AdWords Select interfejsa, alata za istraživanje upotrebe ključnih red na kome je Google kompanija obećala da će poraditi). Međutim, alati sami po sebi nisu dovoljni za svaki tip posla; pošto se u mnogim poslovima zahtevaju izveštaji o učestanosti pojave odredenih fraza prilikom pretraživanja, često upotrebljavane pojmove u određenom trenutku preuzimaju konkurentski oglašavad - to je upravo ono što pokušavate da izbegnete ukoliko pokušavate da napravite
kompromis izmedu velikog broja pristupa vašoj stranici i male cene koju plaćate po pojedinačnom korišćenju vašeg linka od strane potencijalnih kupaca.
Neophodne su vam i genijalne ideje. U budućnosti, postojaće sofisticiraniji načini za istraživanje tižišta koji su vezani za ovu oblast. Kompanije za razvoj tehnologija vezanih za pretraživanje, kao što je Ask Jeeves Enteiprise Solutions, već prikupljaju podatke o stotinama hiljada upita koje korisnici unose u polja za pretraživanje stranica najveđh kompanija. Ovo marketinško istraživanje je danas potcenjeno od strane najvećeg broja kompanija.
Danas postoji mnogo isplativih rešenja za one koji se reklamiraju tako što plaćaju na osnovu broja korisnika koji pristupe njihovoj stranici preko raspoloživog linka. Kako se bude povećavao broj i kvalitet oglašavača, cene će porasti, ali uz pomoć kreativnosti, granularnog načina razmišljanja i marljivog testiranja, manji oglašavači će uvek imati velike šanse za uspeh korišćenjem AdWords Select servisa. Želimo vam puno sreće!
Endrju Gudmen (Andrew Goodman)

Generisanje Google AdWords servisa


Čitali ste o tome, razmišljali o tome i spremni ste da platite za jedan od Google AdWords servisa. Čak ste sakupili sve neophodne materijale i verujete da je to ono što vam je neophodno. Ali, u ovom trenutku imate samo jedan problem: da detektujete prave ključne reči, reči koje se koriste prilikom pretraživanja i koje će omoguđti da se vaš AdWord servis aktivira i prikaže reklamu.
Verovatno pristupate AdWords programu na osnovu raspoloživog budžeta i definitivno želite da dobro iskoristite svaki dinar koji vam stoji na raspolaganju. Biranje pravih ključnih reči znači i da će vaš CTR koeficijent imati vedi vrednsot. Na vašu sreću, Google AdWords program dozvoljava da dosta toga sami podesite, pa u slučaju da vaš prvi izbor ne daje dobre rezultate možete da eksperimentišete, testirate i ponovo testirate!

Izbor AdWords reči


Gde da pronađemo ključne reči za pretraživanje za svoju reklamnu poruku? Postoje četiri mesta koja bi mogla da vam budu od pomod prilikom njihovog pronalaženja:
Datoteke koje beleže aktivnosti na vašoj stranici
Razmotrite datoteku koja beleže aktivnosti na vašoj web stranid. Koliko ljudi trenutno gleda vašu stranicu? Koje red oni koriste? Koje pretraživače obično koriste? Da li možete pronađ rea koje su dovoljno opšte da bi mogle da se koriste u okviru AdWords servisa? llkoliko pogledate datoteku koja beleže aktivnosti na vašoj web stranid, možete dobiti predstavu o tome koliko Ijudi se interesuje za sadržaj koji se može nad na vašoj strania. (Ukoliko ljudi nisu zainteresovani za sadržaj stranice, zbog čega bi je i inače posedvali?)
Razmatranje sopstvene web stranice
Ukoliko stranica sadrži interni pretraživač, proverite datoteku koja beleži njegovu aktivnost. Šta ljudi obično traže prilikom posete vašoj stranici? Da li postoje uobičajene greške prilikom ukucavanja pojmova, koje možete (zlo)upotrebiti kao reklamne reči u AdWords servisu? Postoje li neke opšte fraze koje biste mogli upotrebljavati pri reklami- ranju stranice?;.
Otkrivdnje genijalnth ideja
O čemu ljudi pomisle kada pogledaju vašu stranicu? Na koje ključne reči želite da ih stranica asocira? Dobro ražmislite o proizvodu koji bi mogao da na najbliži način bude povezan sa vašom stranicom. Koje reči vam padaju na parriet?
Zamislite da neko uđe u prodavnicu i interesuje se za vaš proizvod. Na koji način če postaviti pitanje? Koje reči če pri tome upotrebljavati? Razmotrite sve različite načine na koje bi neko mogao da se interesuje za vaš proizvod ili servis, a zatim razmotrite da li postoji skup reči ili fraza koji se pri tome stalno pojavljuje.
Glosari
Ukoliko ste dosta vremena utrošili na otkrivanje genijalnih ideja> ali niste doŠli ni blizu rečimakoje su relevantne za vašu stranicu ili prizvod, posetite neke glosare dostupiie na Internetu, kako biste pokrenuli svoju maštu. The Glossarist (ivww.glćssarist. com) stranica sadrži linkove na hiljade glosara vezanih za stotine različitih tema. Pbsetite ovu stranicu i utvrdite da li sadrži glosar koji je relevantan za vaš proizvod ili servis, iutvrdite da li možete odatle da izvučete neke reči,

Razmatranje korišćenja AdWords servisa od strane vaše konkurencije

Pošto definišete razumnu listu potencijalnih ključnih reči za svoju reklamu, iskorištite ih zapre- traživanje pomoću Google pretraživača. Google rotira reklamne poruke dok ne iskoristi sve raspoložive reklame, tako da čak i ako izvršite pretraživanje tri ili četiri puta, svaki put možete videti različite reklamne poruke. Koristite program za snimanje AdWords reklamnih poruka kako biste sačuvali sve te reklame u jednu datoteku koju kasnije možete detaljnije da pogledate.
Ukoliko pronadete potencijalne ključne reči koje očigledno ne sadrže nikakve reklamne poiuke, zabeležite ih. Kada budete spremni da uplatite sredstva za koriščenje AdWords servisa, treba da proverite učestanost njihove pojave; možda se te reči ne koriste toliko često za pretraživanje da bi za vas bile unosne ključne reči. Ali, ukoliko je i ovaj uslov ispimjen, onda ste pronašli potenci- jalno unosnu reklamnu reč koja nije koriščena u drugim reklamnim porukama i koja će privuči pažnju korisnika koji pretražuju Internet.
Administrator je onemogućio javni pristup pisanja.