Odricanje od odgovornosti

Odricanje od odgovornosti

Sadržaj Blog Magazina je objavljen je prevashodno za potrebe informisanja i edukacije. Bold Brand ni na koji način ne tvrdi da je sadržaj na sajtu tačan, ispravan ili autentičan. Nijedan autor, saradnik, pokrovitelj, administrator ili bilo koja osoba povezana sa Bold Brand-om ni na koji način ne može biti odgovorna za pojavu netačne informacije ili za štetu koju ste vi prouzrokovali korišćenjem sadržaja ili pozivanja na određenu informaciju sa Blog Magazina.

Tekst/priča/kolumna Blog Magazina, predstavlja stavove i mišljenja autora teksta ali ne i vlasnika portala ili njegovog uredništva.

Informacije na ovom web sajtu mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške.

Svi članci mogu biti izmenjene ili obrisane bez prethodnog obaveštavanja. Bold Brand nije dužan da objašnjava zbog čega je izvršio izmene ili obrisao članak, ali će u skladu sa dobrim poslovnim običajima i maksimalnim poštovanjem autora takve odluke donositi uz konsultaciju i saradnju sa autorima.

Bold Brand će na zahtev autora ukloniti ili izmeniti svaki njegov članak.

Reobjavljivanje sadržaja

Izuzeto od ostalih sadržaja sajta, sadržaj Blog Magazina je dozvoljeno reobjavljivati i preuzimati uz sledeće uslove:

- Reobjavljeni čalak ne sme se menjati i mora se re-objaviti u svom izvornom obliku i u celini

- Obavezno je navođenje autora članka

- Fotografije vezane za članak mogu se reobjaviti samo ako ne njihov jedini autor Bold Brand, sam autor ili Bold Brand i autor članka.

Reobjavljivanje se može vršiti i u komercijalne svrhe.

Reobjavljivanje se može vršiti i bez navođenja Bold Brand-a kao izdavača. Ukoliko nas ipak obavestite da sadržaj Blog Magazina reobjavljujete, ili u reobjavljenom materijalu navedete Bold Brand kao izvor, smatraćemo to prijateljskim gestom.