Grafički dizajn

Grafički dizajn

Bold Brand zna da je za uspešno brendiranje neophodan dobar grafički dizajn. Brendiranje je jedan od najefektivnijih metoda stvaranja konkurentske prednosti, uz povećali cene vaše robe/usluge i povećanje broja klijenata. Grafički dizajn i naša kreativna rešenja koja će pratiti vašu poslovnu politiku diferenciraće vaše proizvode/usluge na tržištu i povećati profit. Kombinacija našeg grafičkog dizajna sa online rešenjima prava je kombinacija za osveženje vašeg biznisa.

Bold Brand nudi sledeće usluge: izrada logotipa, korporativnog identiteta, dizajn brošura, postera, dizajn website-ova i drugog promotivnog materijala.