Bold Brand je firma koja okuplja eksperte u oblastima brendiranja kako bi omogućila svojim klijentima da odgovore na najkompleksnije izazove koje postavljaju vodeći svetski brendovi. Naš cilj je da svojim klijentima obezbedimo konkurentsku prednost na tržištu koristeći sve potrebne elemente marketing miksa, bez obzira na tržišno okruženje.

Vizija

Vizija Bold Brand-a je da svako lice koje učestvuje na slobodnom tržištu bude brend.

Misija

Misija Bold Brand-a je da svojim klijentima stvori i pozicionira brend na tržištu ispred konkurenata.

Način poslovanja

U realizaciji projekata Bold Brand koristi savremene modele menadžmenta što nam omogućava upotrebu najsavremenijih modela komunikacije kao i brzo i lako restrukturiranje prema potrebama specifičnih projekta. To znači da projektima naših klijenata pristupamo konsultantski i sa punom pažnjom angažujući pri tome eksperte za sve oblasti kojima realizacija projekta pripada.

Bold Brand ne delegira segmente brendiranja drugim agencijama kada god je to moguće, već organizuje sopstvanu produkciju za potrebe projekata. Time uspešno rešava probleme u oblastima grafičkog i industrijskog dizajna, web dizajna kao i sve probleme iz IT oblasti u funkciji brendiranja. Za sve oblasti za koje Bold Brand nije u mogućnosti da obavi u okviru sopstvene produkcije Bold Brand nudi usluge svojih partnera ili u saradnji sa klijentom posao delegira nekom od njihovih saradnika (tipično: štamparske usluge, web hosting i slično).

Bold Brand zahvaljujući svojoj fleksibilnosti posluje sa minimalnim administrativnim troškovima što ga izdvaja od konkurencije i omogućava mu da svoje usluge ponudi po nižoj ceni.