Napravimo rezultate
Zbog toga što je svrha svakog biznisa da kreira potrošače, poslovanje može imati dve - i samo dve osnovne funkcije: marketing i inovacije. Marketing i inovacije proizvode rezultate a sve drugo su troškovi.
Za klijente
Bold Brand koristi savremeni sistem izdavanja radnih naloga (ticketing sistem), šta omogućava klijentima da lakše prate napredak na svakom poslu sa nama, kao i da su u direktnoj komunikaciji sa izvršiocem zadatka.
Potpuna kontrola procesa. Praćenje svakog pojedinačnog zadatka. Jasni upiti.